Nasza kadra

Zarząd spółki:

Dr Mateusz Kuzdak – Prezes Zarządu / Dyrektor Szpitala
Robert Kacprzak – Członek Zarządu / Dyrektor ds. Rozwoju Szpitala

Administracja:

lek. med. Grzegorz Sobieraj – Dyrektor ds. Medycznych
Ewa Biernacka – Dyrektor Finansowy / Główny Księgowy
Joanna Jurczyk – Kierownik Działu Księgowo-Ekonomicznego
Ewelina Barankiewicz – Kierownik Działu Kadr i Płac
Jarosław Witusiński – Kierownik Działu Technicznego
Edyta Pyszkowska-Ciepłucha – Kierownik Przychodni Specjalistycznej
Małgorzata Kencka – Kierownik Działu Statystyki, Kontraktowania i Sprzedaży Usług Medycznych
Marta Krawczyk – p.o. Kierownika Działu Statystyki, Kontraktowania i Sprzedaży Usług Medycznych
Maria Kowara – Kierownik Działu Utrzymania Czystości

Kadra Medyczna:

dr n. med. Elżbieta Kędzia-Kierkus – Ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych
dr n. med. Marek Staniaszczyk– Ordynator Oddziału Chirurgicznego Ogólnego
dr n. med. Arkadiusz Piotr Cabaj – Ordynator Profilu Ortopedycznego
dr n. med. Piotr Gozdek – Ordynator Oddziału Okulistycznego
lek. med. Iwonna Kalinowska-Oko – Ordynator Oddziału Medycyny Paliatywnej
lek. med. Małgorzata Olszewska-Kozińska – Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
dr n. med. Ewa Sulińska – Kierownik Laboratorium
lek. med. Anna Łyszkowska-Golińska – Kierownik Poradni POZ
dr n. med. Beata Rechcińska-Roślak – Kierownik Zespołu Rehabilitacji Leczniczej
lek. med. Romuald Biernacki – Kierownik Pracowni Diagnostycznych
dr n. med. Wojciech Piotrowski – Kierownik Pracowni Endoskopowej
Elżbieta Kabacińska – Naczelna pielęgniarka
Paulina Burska – Kierownik Apteki Szpitalnej
Michał Kłys – Kierownik Izby Przyjęć

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry