Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego – Łódź

Nasza kadra

Dyrekcja:

Dr Mateusz Kuzdak – Dyrektor Szpitala
Robert Kacprzak – Dyrektor zarządzający ds. Opieki Ambulatoryjnej
Dr Grzegorz Sobieraj – p.o. Dyrektora ds. Medycznych
Ewa Biernacka – Dyrektor Finansowy / Główny Księgowy

Administracja:

Joanna Jurczyk – Kierownik Działu Księgowo-Ekonomicznego
Ewelina Barankiewicz – Kierownik Działu Kadr i Płac
Jarosław Witusiński – Kierownik Działu Technicznego
Małgorzata Kencka – Kierownik Działu Statystyki, Kontraktowania i Sprzedaży Usług Medycznych
Maria Kowara – Kierownik Działu Utrzymania Czystości
Tadeusz Kaźmierczak – Koordynator Zespołu Informatycznego

Kadra Medyczna:

dr n. med. Elżbieta Kędzia-Kierkus – Ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych
dr n. med. Marek Staniaszczyk– Ordynator Oddziału Chirurgicznego Ogólnego
dr n. med. Arkadiusz Piotr Cabaj – Ordynator Profilu Ortopedycznego
dr n. med. Piotr Gozdek – Ordynator Oddziału Okulistycznego
lek. med. Ewa Strzelczyk- Utz – p.o. Ordynatora Oddziału Medycyny Paliatywnej
lek. med. Małgorzata Olszewska-Kozińska – Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
dr n. med. Ewa Sulińska – Kierownik Laboratorium
dr n. med. Beata Rechcińska-Roślak – Kierownik Zespołu Rehabilitacji Leczniczej
Romuald Biernacki – Kierownik Pracowni Diagnostycznych
dr n. med. Wojciech Piotrowski – Kierownik Pracowni Endoskopowej
Iwona Lewandowska – Nowak – Naczelna pielęgniarka
Ewa Kabacińska – Kierownik Bloku Operacyjnego
Paulina Burska-Gutowska – Kierownik Apteki Szpitalnej
Michał Kłys – Kierownik Izby Przyjęć

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry