Projekty Unijne

 

 

Centrum Medyczne im. dr. Wacława Łęckiego zaprasza mieszkańców województwa łódzkiego do udziału w bezpłatnej rehabilitacji kręgosłupa w ramach projektu: „Wylecz kręgosłup, bądź aktywny – Wdrożenie „Programu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców województwa łódzkiego w zakresie chorób grzbietu i kręgosłupa, do których predysponuje lub nasila objawy siedzący charakter pracy”.

Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania 760 (410 kobiet, 350 mężczyzn) mieszkańców województwa łódzkiego w środowisku społecznym, fizycznym i gospodarczym poprzez uczestnictwo w programie rehabilitacji leczniczej. Wsparcie w ramach projektu, w szczególności dla osób powyżej 50 roku życia usunie i ograniczy bariery zdrowotne w ich aktywności zawodowej, będzie realizowane w okresie 01.01.2022 r. – 30.06.2023r.

Główny efekt realizacji projektu – co najmniej 10% uczestników (80 osób, w tym 43 kobiety i 37 mężczyzn) będzie zdolnych do kontynuacji lub podjęcia zatrudnienia.

Całkowita wartość Projektu: 1 177 176,26 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 025 176,26 PLN

REKRUTACJA DO PROJEKTU

Projekt jest adresowany do osób spełniających łącznie następujące kryteria:

– Zamieszkiwanie na terenie województwa łódzkiego,

– Wiek aktywności zawodowej,

– Zdiagnozowana choroba układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej w kategorii:

  • M47 Spondyloza
  • M48 Inne choroby kręgosłupa
  • M49 Spondylopatie w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
  • M50 Choroby krążków międzykręgowych szyjnych
  • M51 Inne choroby krążka międzykręgowego
  • M53 Inne choroby grzbietu, niesklasyfikowane gdzie indziej
  • M54 Bóle grzbietu

Dokumentacja medyczna potwierdzająca diagnozę (nie starsza niż jeden rok).

– Niekorzystanie w ciągu ostatnich 6 miesięcy ze świadczeń takich jak zaplanowane w projekcie, finansowanych z innych środków publicznych, w tym NFZ.

Ponadto uczestnicy muszą spełniać poniższe warunki:

– Stan zdrowia umożliwiający podjęcie rehabilitacji w trybie ambulatoryjnym,

– Wyrażenie pisemnej zgody na udział w projekcie.

Projekt zakłada pierwszeństwo w rekrutacji dla:

– osób wieku 50 lat i więcej,

– kobiet,

– osób wykonujących pracę siedzącą.

 Udział w projekcie obejmuje:

– I konsultację rehabilitacyjną kwalifikującą do projektu i zabiegów rehabilitacyjnych,

– zabiegi rehabilitacyjne,

– warsztaty psychoedukacyjne (spotkanie z dietetykiem i psychologiem)

– II konsultację rehabilitacyjną – podsumowującą efekty udzielonych świadczeń.

Szczegółowe zasady rekrutacji zamieszczone zostały w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu – Centrum Medyczne im. dr. Wacława Łęckiego, ul. Kosynierów Gdyńskich 61 (wejście od ul. Przedświt), 93-357 Łódź, w godzinach pracy biura od 8 do 16 lub telefonicznie 042 685 51 77 , 502 200 274.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

– Formularz zgłoszenia (pobierz)

– Oświadczenie RODO (pobierz)

– Oświadczenie o niekorzystaniu ze świadczeń (pobierz)

– Regulamin rekrutacji i uczestnictwa (pobierz)

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry