Praca

Praca w SzpitaluAktualne oferty pracy

Szpital św. Jana Bożego w Łodzi swoją wyjątkowość zawdzięcza ludziom, którzy z nami pracują. Jesteśmy zespołem osób z pasją, dla których najwyższym celem jest dobro i zadowolenie Pacjentów.  Łączymy profesjonalizm z serdecznością, optymizmem i tolerancją.

Jeśli chcesz być częścią naszego zespołu i jesteś zainteresowana/y pracą, praktyką lub stażem w Szpitalu św. Jana Bożego w Łodzi, wyślij swoje cv na adres mailowy:kadry@bonifratrzy.lodz.pl (w tytule maila prosimy wpisać CV).

Być może to właśnie Ty jesteś osobą, której szukamy!

Kadra pracowników Szpitala w Łodzi

Bonifraterskie Centrum Medyczne sp. z o.o. Oddział w Łodzi poszukuje:

magister fizjoterapii (15.06.2022)

Dodatkowym atutem będzie minimum 3-letnie doświadczenie w zawodzie. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres kadry@bonifratrzy.lodz.pl lub kontakt telefoniczny z Działem Kadr i Płac tel. 42 685 51 71.

pomoc kuchenna - wydawanie posiłków w szpitalu (10.06.2022)

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres kadry@bonifratrzy.lodz.pl lub kontakt telefoniczny z Działem Kadr i Płac tel. 42 685 51 71.

osoba do pracy w Dziale Organizacyjno-Prawnym (10.06.2022)

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres kadry@bonifratrzy.lodz.pl lub kontakt telefoniczny z Działem Kadr i Płac tel. 42 685 51 71.

Rejestratorka medyczna/ sekretarka medyczna (10.06.2022)

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres kadry@bonifratrzy.lodz.pl lub kontakt telefoniczny z Działem Kadr i Płac tel. 42 685 51 71.

osoba do pomocy w Dziale Kadr i Płac (04.05.2022)

Wymagania konieczne: skrupulatność, znajomość obsługi komputera, MS Office. Mile widziane: wykształcenie wyższe, doświadczenie w pracy biurowej, komórce kadrowo- płacowej. Forma zatrudnienia: umowa zlecenia (od zaraz).
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres kadry@bonifratrzy.lodz.pl lub kontakt telefoniczny z Działem Kadr i Płac tel. 42 685 51 71.

lekarz w Oddziale Medycyny Paliatywnej (28.04.2022)

Opis stanowiska, zakres zadań i wymagań dostępny jest tutaj
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego oraz podpisanego oświadczenia dot. przetwarzania danych osobowych (dostępne jest tutaj) na adres kadry@bonifratrzy.lodz.pl lub kontakt telefoniczny z Działem Kadr i Płac tel. 42 685 51 71.

magister fizjoterapii (05.04.2022)

Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi zatrudni magistra fizjoterapii do pracy na oddziałach szpitalnych.
Osoby zainteresowane prosimy o  przesłanie CV na adres kadry@bonifratrzy.lodz.pl lub kontakt telefoniczny z Działem Kadr i Płac tel. 42 685 51 71.

pielęgniarka opatrunkowa (14.01.2022)

Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi sp. z o.o. zatrudni pielęgniarkę opatrunkową w systemie jednozmianowym.
Osoby zainteresowane prosimy o  przesłanie CV na adres i.lewandowska@bonifratrzy.lodz.pl lub kontakt telefoniczny z Działem Kadr i Płac tel. 42 685 51 71.

lekarze z uprawnieniami do pracy: w POZ, ginekolog, neurolog dziecięcy, laryngolog dziecięcy (12.01.2022)

Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi sp. z o.o. zatrudni lekarzy do pracy: w POZ, ginekologa, neurologa dziecięcego, laryngologa dziecięcego (zapewniamy atrakcyjne warunki zatrudnienia).
Osoby zainteresowane prosimy o  przesłanie CV na adres kadry@bonifratrzy.lodz.pl lub kontakt telefoniczny z Działem Kadr i Płac tel. 42 685 51 71.

—————————————

Klauzula obowiązku informacyjnego dla kandydatów do pracy

Klauzula obowiązku informacyjnego dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  27  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1), dalej RODO informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Zakonu Bonifratrów Św. Jana Bożego w Łodzi z o.o. z siedzibą w Łodzi (93-357) przy ul. Kosynierów Gdyńskich 61, zarejestrowany w  rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, Wydział XX Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000340291 z kapitałem zakładowym opłaconym w  całości w wysokości 10.773.850 zł, REGON: 100771970, NIP: 7292669818.
 2. Kontakt z Administratorem możliwy jest przy wykorzystaniu danych korespondencyjnych Administratora, bądź pod nr tel.: +48 42 685 51 71.
 3. Administrator w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z  którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@bonifratrzy.lodz.pl.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. a) oraz lit. c) RODO). Podstawą prawną przetwarzania danych jest uprawnienie do żądania danych niezbędnych do podjęcia działań przed zawarciem umowy w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu Pracy, a  w  pozostałym zakresie zgoda na przetwarzanie danych osobowych, która w każdym czasie może być odwołana, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
 • pracownicy Administratora biorący udział w niniejszym procesie rekrutacyjnym oraz pracownicy Działu Kadr i Płac Administratora;
 • podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez w/w podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych;
 • podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego. W przypadku wyrażonej zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż 6 miesięcy.
 2. Posiada Pani/Pan prawo do:
 3. dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 5. przenoszenia danych,
 6. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,
 7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, w celu uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 9. W procedurze aplikacyjnej nie stosujemy żadnych zautomatyzowanych procesów decyzyjnych, w  tym profilowania.

Zgody

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Szpital Zakonu Bonifratrów Św. Jana Bożego w Łodzi Sp. z o.o. z siedzibą w  Łodzi w celu realizacji procesu rekrutacyjnego.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Szpital Zakonu Bonifratrów Św. Jana Bożego w Łodzi Sp. z o.o. z siedzibą w  Łodzi w celu uczestniczenia w przyszłych procesach rekrutacyjnych.

Pamiętaj, żeby w tytule e-maila podać nazwę stanowiska, na które aplikujesz.

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry