Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego – Łódź

Praca

Praca w SzpitaluAktualne oferty pracy

Szpital św. Jana Bożego w Łodzi swoją wyjątkowość zawdzięcza ludziom, którzy z nami pracują. Jesteśmy zespołem osób z pasją, dla których najwyższym celem jest dobro i zadowolenie Pacjentów.  Łączymy profesjonalizm z serdecznością, optymizmem i tolerancją.

Jeśli chcesz być częścią naszego zespołu i jesteś zainteresowana/y pracą, praktyką lub stażem w Szpitalu św. Jana Bożego w Łodzi, wyślij swoje cv na adres mailowy kadry@bonifratrzy.lodz.pl (w tytule maila prosimy wpisać CV).

Być może to właśnie Ty jesteś osobą, której szukamy!

Bonifraterskie Centrum Medyczne sp. z o.o. Oddział w Łodzi poszukuje:

W związku z otwarciem CENTRUM DIAGNOSTYKI I LECZENIA CHORÓB ONKOLOGICZNYCH poszukujemy MAGISTRA FARMACJI posiadającego doświadczenie w pracy z lekami cytostatycznymi.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres kadry@bonifratrzy.lodz.pl lub kontakt telefoniczny z Działem Kadr i Płac tel. 42 685 51 71.


Zatrudnimy Fizjoterapeutę/tkę do realizacji wizyt domowych na terenie Łodzi.

Wymagany dyplom licencjata lub magistra. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres kadry@bonifratrzy.lodz.pl lub kontakt telefoniczny z Działem Kadr i Płac tel. 42 685 51 71.


Zatrudnimy Fizjoterapeutę na stanowisko masażysty (zatrudnienie w formie umowy zlecenia).

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres kadry@bonifratrzy.lodz.pl lub kontakt telefoniczny z Działem Kadr i Płac tel. 42 685 51 71.


Zatrudnimy pracownika Działu Kadr i Płac.

Wymagania konieczne: wykształcenie wyższe, skrupulatność, znajomość obsługi komputera, MS Office. Mile widziane: doświadczenie w komórce kadrowo- płacowej w podmiocie leczniczym. Stanowisko i wynagrodzenie uzależnione od posiadanych kwalifikacji.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres kadry@bonifratrzy.lodz.pl lub kontakt telefoniczny z Działem Kadr i Płac tel. 42 685 51 71.


Zatrudnimy pomoc kuchenną do wydawanie posiłków w szpitalu.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres kadry@bonifratrzy.lodz.pl lub kontakt telefoniczny z Działem Kadr i Płac tel. 42 685 51 71.


Zatrudnimy lekarza z uprawnieniami do pracy w POZ (zapewniamy atrakcyjne warunki zatrudnienia).

Osoby zainteresowane prosimy o  przesłanie CV na adres kadry@bonifratrzy.lodz.pl lub kontakt telefoniczny z Działem Kadr i Płac tel. 42 685 51 71.


Klauzula obowiązku informacyjnego dla kandydatów do pracy

Klauzula obowiązku informacyjnego dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  27  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1), dalej RODO informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bonifraterskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.,
  z siedzibą we Wrocławiu, 50-417, przy ul. Gen. Romualda Traugutta 57/59
 2. Kontakt z Administratorem możliwy jest przy wykorzystaniu danych korespondencyjnych Administratora, bądź pod nr : +48 42 685 51 71.
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, Panią Katarzynę Kozicką, z którą mogą się Państwo kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania ich danych osobowych pisząc na adres iodbcm@bonifratrzy.pl lub na adres siedziby Oddziału którego dotyczy sprawa. Aby ułatwić Państwu kontakt z IOD wyznaczyliśmy również zastępców IOD w poszczególnych Oddziałach. Poniżej podajemy dane kontaktowe do Oddziałów:
  1. dla Warszawy – iod@bonifratrzy.warszawa.pl, ul. Sapieżyńskiej 3, 00-215 Warszawa;
  2. dla Wrocławia – sekretariat@bczwroc.pl, ul. gen. Romualda Traugutta 57/59, 50-417 Wrocław;
  3. dla Łodzi – iod@bonifratrzy.lodz.pl, ul. Kosynierów Gdyńskich 61, 93-357 Łódź;
  4. dla Katowic – iodo@bonifratrzy.katowice.pl, ul. Ks. Leopolda Markiefki 87, 40- 211 Katowice;
  5. dla Krakowa – iod@bonifratrzy.krakow.pl, ul. Trynitarska 11, 31-061 Kraków.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacyjnego oraz w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody również w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
  1. uprawnienie do żądania danych niezbędnych do podjęcia działań przed zawarciem umowy w zakresie wskazanym w art. 22(1) Kodeksu Pracy (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
  2. w pozostałym zakresie, dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych, która w każdym czasie może być odwołana (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
  3. w przypadku przekazania danych szczególnej kategorii, dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych, która w każdym czasie może być odwołana (art. 9 ust. 2 lit. a) RODO);
  4. spełnienie wymagań na gruncie obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
  5. ustalenie, dochodzenie oraz zabezpieczenie ewentualnych roszczeń oraz obrona przed tymi roszczeniami, związanymi z realizacją procesów rekrutacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
  • pracownicy Administratora biorący udział w niniejszym procesie rekrutacyjnym oraz pracownicy Działu Kadr i Płac Administratora;
  • podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez w/w podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych;
  • podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego. W przypadku wyrażonej zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż 6 miesięcy.
 2. Posiada Pani/Pan prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, w celu uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana           danych osobowych w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
9. W procedurze aplikacyjnej nie stosujemy żadnych zautomatyzowanych procesów decyzyjnych, w  tym profilowania.

Pamiętaj, żeby w tytule e-maila podać nazwę stanowiska, na które aplikujesz.

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry