Historia Szpitala

Budowa naszego szpitala została rozpoczęta w 1928 roku. Pierwotne plany zakładały wybudowanie szpitala na 300 łóżek ze specjalistycznymi ambulatoriami i poradnią dla matek, z których uboga ludność mogłaby korzystać bezpłatnie.W 1939 roku wykończone zostało jedno skrzydło szpitala, które w pełni wyposażone miało zostać oddane do użytku we wrześniu. Wybuch II wojny światowej w dniu 1 września 1939 roku spowodował  włączenie  Łodzi do III Rzeszy, a szpital został zajęty przez Niemców.

Po wojnie szpital podobnie jak inne bonifraterskie lecznice został upaństwowiony i przejęty przez zarząd miejski.

Z dniem 1 stycznia 2000 roku Szpital św. Jana Bożego powrócił do Zakonu Bonifratrów.

Obecnie Szpital liczy 126 Łóżek w oddziałach: wewnętrznym, chirurgii ogólnej z profilem ortopedycznym, okulistycznym i medycyny paliatywnej. Przy szpitalu powstała: Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej, która od września 2009 roku realizuje swoje świadczenia w nowym budynku oraz  Przychodnia Specjalistyczna z poradniami: chirurgii ogólnej, kardiologiczną, okulistyczną, proktologiczną, diabetologiczną, dermatologiczną, urologiczną, ginekologiczną, otolaryngologiczną, geriatryczną, endokrynologiczną, gastrologiczną, laryngologiczną, neurologiczną i medycyny paliatywnej. Od 1 marca 2009 roku w struktury szpitala został włączony Zespół Rehabilitacji Leczniczej.

Nasi pacjenci mogą korzystać z wyposażonych w nowoczesny sprzęt pracowni diagnostycznych :

  • Laboratorium diagnostycznego,
  • USG,
  • RTG,
  • Endoskopii
  • Prób wysiłkowych
  • Tomografii komputerowej

W dniu 10 października  2008 roku Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi uzyskał Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością  zgodny z normą ISO 9001:2001 w zakresie  :

Świadczenia usług diagnostyczno-leczniczych:

  • lecznictwo szpitalne,
  • poradnie specjalistyczne,
  • podstawowa opieka zdrowotna.

Z dniem 1 stycznia 2010 roku w wyniku zmian organizacyjno-prawnych szpital został Przekształcony w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Obecna nazwa to:

Szpital Zakonu Bonifratrów  św. Jana Bożego w Łodzi sp. z o.o.
93-357 Łódź ul. Kosynierów Gdyńskich 61
NIP 7292669818. REGON:  100771970
KRS 0000340291
nr konta  10 1020 3352 0000 1202 0165 9283

Będąc bezpośrednim spadkobiercą dzieła św. Jana Bożego, Szpital stara się służyć wszystkim chorym wierząc, że:

Miłość zwycięża cierpienie

Szpital św. Jana Bożego w Łodzi jest jednym z katolickich Zakładów Opieki Zdrowotnej wspieranych przez przez Fundację św. Jana Bożego.

Galeria

Rzeźba przed Szpitalem w Łodzi

Szpital w Łodzi

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry