Podstawowa Opieka Zdrowotna

Poradnia Podstawowej Opieki ZdrowotnejKadra medycznaPotwierdzenie ubezpieczeniaNocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej świadczenia udzielane są przez lekarza pierwszego kontaktu, czyli lekarza rodzinnego oraz pielęgniarkę środowiskowo-rodzinną.

Lekarze rodzinni:

lek. med. Anna Łyszkowska-Golińska – specjalista w zakresie medycyny rodzinnej
lek. med. Beata Duraj-Skowron – specjalista w zakresie medycyny rodzinnej
lek. med. Ewa Stępień – lekarz chorób wewnętrznych
lek. med. Janusz Mazurek – specjalista medycyny rodzinnej
lek. med. Marcela Stępień-Barańska – specjalista medycyny rodzinnej

Pielęgniarki środowiskowe:

Grażyna Kujawska-Łomża
Alicja Łuczak
Anna Cichocka

Każdy pacjent ubezpieczony w Narodowym Funduszu Zdrowia, który wypełnił deklarację wyboru lekarza lub pielęgniarki ma prawo do bezpłatnych świadczeń medycznych.

Dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie jest:

ostatni odcinek wypłaty świadczeń emerytalnych/rentowych,
legitymacja emeryta/rencisty,
zaświadczenie od płatnika składek, zaświadczenie z Urzędu Pracy, z Ośrodka Pomocy Społecznej, z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (druki: ZUS ZUA, ZUS ZCZA, ZUS RMUA, ZUS DRA, ZUS ZCNA), bądź też z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
legitymacja ubezpieczeniowa z aktualną datą wpisu, wpis widniejący w legitymacji ubezpieczeniowej winien być dokonany w miesiącu bieżącym lub poprzednim.

Pacjenci, którzy dokonali wyboru lekarza i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej mają zapewniony dostęp do świadczeń w Poradni Ogólnej od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00.

Wszyscy pacjenci, którzy dokonali w Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej wyboru lekarza i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej mają zagwarantowaną w nagłych przypadkach bezpłatną opiekę medyczną całodobowo w święta i dni wolne od pracy oraz w godz. od 18:00 do 8:00 w budynku Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej ( ul. Kosynierów Gdyńskich 61) – nr tel. 42 687 50 54.

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry