NPL

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Od dnia 1 października 2017 roku Szpital Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi udziela świadczeń w zakresie  nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
Świadczenia udzielane są w budynku Podstawowej Opieki Zdrowotnej na I piętrze (ul. Kosynierów Gdyńskich 61 – wejście od ul. Łazowskiego) w razie nagłego zachorowania lub  nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki  można skorzystać  bezpłatnie całodobowo w dni wolne od pracy i w święta oraz w dni robocze od 18.00 do 8.00 rano dnia następnego.

Oprócz porad udzielanych ambulatoryjnie, można również skorzystać z porad udzielanych telefonicznie pod numerem 42 687 50 54, a w przypadkach uzasadnionych medycznie realizowane są  także porady w domu pacjenta.

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry