Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego – Łódź

Usługi odpłatne

Uprzejmie informujemy, iż Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi realizuje szereg usług odpłatnych, między innymi:

Zarobione w ten sposób środki przekazujemy na rozwój naszej  jednostki dla stałego podwyższania jakości świadczonych usług, udzielania świadczeń najbardziej  potrzebującym oraz realizacji misji Szpitala Zakonu Bonifratrów. 

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry