Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego – Łódź

Szybka diagnostyka kardiologiczna

ProgramOpis badańPakietyKontakt

Ruszyliśmy z nowym programem szybkiej, nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej. Wszystko po to, żeby wyjść naprzeciw najczęstszym i najgroźniejszym chorobom układu krążenia!

Program skierowany jest do wszystkich osób powyżej 18 roku życia w ramach:

  • profilaktyki chorób serca
  • oceny bieżącego stanu układu krążenia
  • podjęcia skutecznego leczenia
  • ewentualnej prognostyki ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych w przyszłości

Program realizowany będzie w formie dedykowanych poszczególnym schorzeniom komercyjnych pakietów, w ramach których pacjent będzie mógł wykonać całą diagnostykę na miejscu – w naszym szpitalu, bez potrzeby umawiania się oddzielnie na poszczególne badania i konsultacje lekarskie.

  • ECHO: Badanie serca i dużych naczyń krwionośnych za pomocą ultradźwięków (ultrasonografia). Badanie umożliwia ocenę budowy serca, a także ocenę ruchu mięśnia sercowego i zastawek, przepływ krwi w obrębie przedsionków i komór serca, dużych naczyń sercowych i naczyń wieńcowych. Obraz można zarejestrować na płycie DVD lub wydrukować.
  • Próba wysiłkowa: Badanie pracy serca w zależności od wysiłku fizycznego. Badanie odbywa się na bieżni, na której zmieniany jest kąt nachylenia i prędkość, przy stałej obserwacji lekarza.
  • Holter EKG: Metoda, która umożliwia rejestrowanie pracy serca przez 24 godziny na dobę – podczas normalnej aktywności życiowej ze sportem i snem włącznie. Urządzenie do monitorowania holterowskiego jest niewielkie, ma możliwość bezpośredniego przymocowania do ciała i założenia ubrania w sposób niekrępujący ruchów.
  • Holter RR: Najprościej mówiąc jest to monitorowanie ciśnienia, które polega na wielokrotnym pomiarze ciśnienia tętniczego krwi w ciągu doby za pomocą specjalnego urządzenia noszonego podczas badania przez pacjenta. Holter dokonuje pomiarów w odstępach 15–20 minut w dzień i co 30 minut w nocy, a wyniki zapisuje w pamięci elektronicznej.
  • Badania laboratoryjne: cukier, morfologia, INR, lipidogram, kreatynina, mocznik, kwas moczowy.
Choroby układu krążenia stanowią główną przyczynę zgonów w Polsce i na świecie. Najczęstszą chorobą układu krążenia jest nadciśnienie tętnicze. Najgroźniejszą chorobą układu krążenia jest miażdżyca. Dieta i ruch fizyczna ograniczają ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia. Żyj zdrowo, stosuj profilaktykę, sprawdzaj.

Umawianie terminów badań:

  •  Karolina Kostecka, tel.: 42 685 51 80

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry