Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego – Łódź

Certyfikaty

AkredytacjaISO 9001:2015-10 | 27001:2017-06Szpital bez bólu

W Szpitalu św. Jana Bożego codziennie dokładamy wszelkich starań, by nasi Pacjenci byli leczeni na najwyższym poziomie, z uwzględnieniem nie tylko najnowszych osiągnięć medycyny, ale również z poszanowaniem sfery duchowej chorego. W trosce o stałe podnoszenie jakości świadczonych przez nas usług, poddaliśmy się ocenie Ośrodka Akredytacji Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Jest to instytucja powołana jako jednostka Ministerstwa Zdrowia w 1998 roku, w oparciu o wzorce czołowych instytucji akredytujących na świecie.

CMJ powołana została w celu przeprowadzania procesu akredytacji, czyli zewnętrznej oceny jednostek ochrony zdrowia, prowadzonej w oparciu o określone standardy. Akredytacja nakierowana jest na stymulowanie poprawy jakości i bezpieczeństwa opieki. Ocena dotyczy szpitala jako funkcjonalnej całości. Przeglądowi podlega pełne spektrum działalności klinicznej, zarządzania i administracji. Ocena prowadzona jest poprzez porównanie faktycznej działalności szpitala z obowiązującymi wzorcami. Nieodłącznym elementem systemu akredytacji jest samoocena, niezbędna w dostosowaniu dotychczasowej praktyki do wymogów standardów akredytacyjnych i kreująca odrębną wartość w formie refleksji nad własną działalnością.

Uzyskanie Certyfikatu Akredytacyjnego stawia szpital w elitarnym gronie jednostek, których kompetencje do świadczenia opieki o wysokiej jakości zostały potwierdzone w sposób obiektywny.
W grudniu 2018 r. po raz trzeci otrzymaliśmy Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia uzyskując ocenę punktową w wysokości 89%. Taki wynik jest najlepszym dowodem, że nasza placówka świadczy usługi medyczne na najwyższym europejskim poziomie. Będąc bezpośrednim spadkobiercą dzieła św. Jana Bożego, wszyscy pracownicy naszego szpitala starają się służyć chorym wierząc, że „Miłość zwycięża cierpienie”.
Pełnomocnikiem ds. Akredytacji w naszym szpitalu jest p. Maria Ciuruś m.ciurus@bonifratrzy.lodz.pl

Więcej informacji na temat Centrum Monitorowania Jakości, prowadzonej przez tę instytucję działalności, oraz o samym procesie akredytacji znajdziesz na stronie: www.cmj.org.pl

Szpital św. Jana Bożego podejmuje wszelkie starania, aby świadczyć usługi medyczne na najwyższym poziomie. Łączymy profesjonalizm z szacunkiem do pacjenta i dbałością o jego dobre samopoczucie na wszystkich etapach leczenia.

Nasze działania zaowocowały otrzymaniem certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normami ISO 9001:2015-10 oraz  27001:2017-06 w zakresie:
Świadczenia usług diagnostyczno – leczniczych:

  • poradnie specjalistyczne
  • podstawowa opieka zdrowotna
  • lecznictwo szpitalne
  • rehabilitacja lecznicza

Certyfikaty ISO 9001:2015-10 oraz 27001:2017-06 są potwierdzeniem:

  • najwyższej jakości świadczonych przez nas usług
  • stałego rozwoju firmy i kompetencji pracowników
  • wysokiego poziomu systemu zarządzania firmą.

Działamy tak, by każdego dnia realizować dzieło św. Jana Bożego, a zarazem naszą naczelną zasadę: „Miłość zwycięża cierpienie”.

 

Przyznanie certyfikatu „Szpital bez bólu” 13 grudnia 2010 r.

„MIŁOŚĆ ZWYCIĘŻA CIERPIENIE” to słowa Misji Szpitala Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi.
Nasz Szpital podejmuje wszelkie działania w celu udoskonalenia opieki nad chorymi i te starania zostały po raz kolejny docenione.
W dniu 13 grudnia 2010 roku Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego otrzymał certyfikat „Szpital bez bólu”.

Dokument ten, przyznawany jest przez:
– Polskie Towarzystwo Badania Bólu wraz z
– Polskim Towarzystwem Anestezjologii i Intensywnej Terapii
– Towarzystwem Chirurgów Polskich,
– Polskim Towarzystwem Ginekologicznym
– Polskim Towarzystwem Ortopedycznym i Traumatologicznym

Zaświadcza on, że nasza placówka wprowadziła procedury przyczyniające się do uśmierzania bólu pooperacyjnego.
W kolejnych etapach programu:

  • przeprowadziliśmy szkolenia personelu lekarskiego i pielęgniarskiego, pracującego w Oddziale Chirurgicznym i na Bloku Operacyjnym
  • opracowaliśmy informację dla chorych na temat możliwości uśmierzania bólu
  • stworzyliśmy Indywidualną Kartę Monitorowania Bólu.

Zwiększony trud personelu medycznego owocuje dużym komfortem osób będących po zabiegach operacyjnych, oraz ich satysfakcją z całego procesu leczenia. Spełniamy najwyższe standardy, łącząc je z serdeczną troską o chorych.
Przyznanie Certyfikatu „Szpital bez bólu” stawia nasza placówkę w czołówce szpitali przyjaznych choremu, w województwie łódzkim jest ich zaledwie cztery.

Informacje o programie znaleźć można na stronie:
www.szpitalbezbolu.pl

W 2014 roku, w związku z otwarciem nowych oddziałów: Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Okulistyki oraz profilu Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu (w ramach oddziału Chirurgii Ogólnej), Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi poddał się recertyfikacji i 3 marca 2014 otrzymał na następne trzy lata certyfikat „Szpital bez bólu” rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu, Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, Towarzystwo Chirurgów Polskich, Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne. Certyfikat ten jest potwierdzeniem wprowadzenia najwyższych standardów uśmierzania bólu pooperacyjnego.

Kolejne recertyfikacje odbywały się cyklicznie. W listopadzie 2021 r. Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi otrzymał certyfikat na kolejne trzy lata.

 

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry