Rehabilitacja układu ruchu u Bonifratrów

Informacje o programieHarmonogram projektuRekrutacjaDla PacjentaKontakt


Zapraszamy na Bezpłatną Rehabilitację układu ruchu

Program ,  adresowany  do osób  w wieku aktywności zawodowej powyżej 50 roku życia, borykającym się z chorobami układu kostno- stawowego, w szczególności :

  • z chorobami kręgosłupa
  • z przewlekłym dolegliwościami bólowymi /ograniczeniem ruchomości   będących konsekwencją zwyrodnienia stawów i in. artropatii.
  • z chorobami tkanek miękkich ( mięśni, powięzi i ścięgien), których stan zdrowia umożliwia podjęcie rehabilitacji  w trybie ambulatoryjnym

Zgłoszenie  do programu  wymaga zgody lekarza POZ  na uczestnictwo w programie  i wypełnienie  dokumentu )  tzw. Zalecenia udziału w programie  rehabilitacji leczniczej  dla mieszkańców woj. łódzkiego – zał. nr 1 .

O ostatecznej kwalifikacji pacjenta decyduje lekarz specjalista  rehabilitacji  medycznej  w oparciu o badanie przedmiotowe  tj wydolności fizycznej, siły mięśniowej, zakresu ruchów, oceny zjawiska bólu. W przypadku zakwalifikowania do programu lekarz ustali adekwatny program ćwiczeń wystawiając zlecenie na zabiegi fizjoterapeutyczne.

Program dla każdego pacjenta po procesie kwalifikacji składać się będzie  z:

  • zabiegów fizjoterapeutycznych – 1 cykl to max 5 zabiegów dziennie przez okres 15 dni
  • warsztatu edukacyjnego prowadzonego przez fizjoterapeutę
  • warsztatów psychoedukacyjnych – cykl 4 spotkań ( w tym 3 spotkania z psychologiem i 1 spotkanie z dietetykiem )
  • końcowej konsultacji –  II rehabilitacyjnej   porady lekarskiej   której celem będzie przypomnienie zaleceń  oraz  kontrola ich stosowania
  • oceny skuteczności programu- III rehabilitacyjnej   porady lekarskiej podsumowującej  udział pacjenta  w programie. Na zakończenie wizyty kontrolnej pacjent otrzyma informację dla lekarza prowadzącego

Świadczenia w ramach Programu będą realizowane przez zespół specjalistów, ściśle współpracujący z lekarzem. W skład zespołu wchodzić będą: fizjoterapeuta i psycholog, dietetyk.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020:

 

 

HARMONOGRAM:

Maj 2018 r. – zabezpieczenie  sprzętu  do realizacji zajęć z zakresu  rehabilitacji leczniczej.

Czerwiec 2018 r. – rozpoczęcie procesu rekrutacji  pacjentów do  grup ćwiczeniowych ( konsultacje u lekarza POZ).

Czerwiec 2018 r. – kwiecień  2020 r. – proces ciągły rekrutacji w tym konsultacje lekarskie  pod kątem ostatecznej  kwalifikacji do programu  (I porada lekarska).

Lipiec  2018 r. –  styczeń 2019 r. – realizacja programu rehabilitacji leczniczej dla grup ćwiczeniowych 1-3 tj. rehabilitacja z elementami edukacyjnymi (zabiegi fizjoterapeutyczne – cykl 15- dniowy, warsztaty psychoedukacyjne – cykl 4 spotkań, konsultacja końcowa – II porada lekarska, ocena skuteczności  programu- III porada lekarska).

Październik 2018 r. – maj 2019 r. – rehabilitacja lecznicza dla grup 4-6.

Marzec 2019 r. – październik 2019 r. – rehabilitacja lecznicza dla grup 7-9.

Lipiec 2019 r. –  luty 2020 r. – rehabilitacja lecznicza dla grup 10-12.

Grudzień  2019 r. –  lipiec 2020 r. – rehabilitacja lecznicza dla grup 13-15.

Kwiecień  2020 r. –  wrzesień 2020 r. – rehabilitacja lecznicza dla grup 16-17.

Wrzesień 2020 r. – zakończenie programu.

Rekrutacja do programu prowadzona będzie w trybie ciągłym od czerwca 2018 do kwietnia 2020.

I etap (rekrutacja wstępna) – na podstawie dokumentu wypełnionego przez lekarza POZ (w ramach NFZ).

II etap (konsultacja  lekarska) – pod kątem ostatecznej kwalifikacji pacjenta do programu. Konsultacje będą wyznaczane po uprzednim umówieniu się na termin wizyty – telefonicznie, osobiście  lub drogą elektroniczną i wypełnieniu krótkiego formularza rekrutacyjnego (osobiście lub wysłanego za pośrednictwem poczty).

Pierwszeństwo  uczestnictwa mają osoby niepełnosprawne  , zamieszkujące na terenie  obszarów  wiejskich   oraz miejscowości  <20 000  mieszkańców  na obszarach słabo zaludnionych .

Biuro Projektu:

Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego Sp. z o.o.
Centrum Medyczne im. dr W. Łęckiego ul. Przedświt 37, 93 – 378 Łódź,

Koordynator  Projektu:

Marta Krawczyk
telefon: 42 685 51 66
e-mail: m.celinska@bonifratrzy.lodz.pl

Informacja – biuro rehabilitacji:

Izabela Dolna
Anna Pąsiek
telefon: 42 685 51 77 , 502 200 274

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry