Artroskopowe opracowanie uszkodzeń łąkotek

Łąkotki – przyśrodkowa (MM – meniscus medialis) i boczna (ML – meniscus lateralis) znajdują się w każdym stawie kolanowym. Są to struktury o kształcie przypominającym półksiężyc, które dzielą staw na dwa piętra – górne i dolne, a ich zadaniem jest:

 • przenoszenie obciążeń pomiędzy kością udową a piszczelową,
 • wspomaganie „przemieszczania się” kości udowej i piszczelowej względem siebie podczas ruchu stawu kolanowego,
 • stabilizacja stawu kolanowego,
 • pochłanianie drgań i wstrząsów.

Do uszkodzenia łąkotek dochodzi w sytuacji:

 • przekroczenia ich fizjologicznej wytrzymałości na działające na nie siły,
 • przekroczenia fizjologicznego zakresu ruchów stawu kolanowego,
 • uszkodzenia struktur pozostających w bezpośrednim kontakcie z łąkotką,
 • w wyniku normalnej aktywności (np przysiad) u osób z osłabioną strukturą wewnętrzną łąkotki (np. osoby starsze lub po przebytych urazach stawu kolanowego).

Objawy
Pacjent odczuwa silny ból po stronie bocznej lub przyśrodkowej kolana oraz obrzęk i uczucie „pełności” w stawie występujące z reguły od razu lub kilka godzin po urazie. Dolegliwości te zwykle nasilają się w czasie wysiłku lub bezpośrednio po nim. Często można zaobserwować ograniczenie zakresu ruchomości kolana w postaci deficytu wyprostu lub zgięcia. Ponadto mogą wystąpić dodatkowe objawy:

 • pojawiają się nawracające wysięki do stawu kolanowego,
 • „uciekanie” kolana,
 • „blokowania się” kolana,
 • ruchowi w stawie mogą towarzyszyć „trzaski” i uczucie „przeskakiwania”,
 • dochodzi do wtórnych uszkodzeń chrząstek powierzchni stawowych,
 • rozwijają się zmiany zwyrodnieniowe.

Leczenie
Podstawą rozpoznania uszkodzenia jest badanie ortopedyczne, ponieważ prostymi testami klinicznymi w większości przypadków można ocenić uszkodzenia wewnętrzne stawu kolanowego i wybadać czy łąkotki są uszkodzone, czy nie. Każdorazowo warto wykonać badanie RTG porównawcze obu stawów kolanowych. Można też wykonać takie badania obrazowe jak USG czy Rezonans Magnetyczny, które to pozwolą a na ocenę charakteru uszkodzenia łąkotki. Wyniki tychże badań są bardzo pomocne w planowaniu leczenia, a także pozwalają rozpoznać urazy towarzyszące.

Łąkotki ze względu na swoją specyficzną budowę i sposób odżywienia (ograniczone ukrwienie) mają słaby potencjał gojenia. Z tego względu bardzo rzadko poddają się leczeniu zachowawczemu. Z reguły uszkodzenia łąkotek poddaje się leczeniu operacyjnemu – artroskopowemu opracowaniu uszkodzeń. Zabieg polega na zszyciu uszkodzonej łąkotki, a jeśli rodzaj uszkodzenia na to nie pozwala – usunięciu uszkodzonego fragmentu.

Zalety:

 • mała inwazyjność (małe cięcia),
 • efekt kosmetyczny (brak dużej blizny pooperacyjnej),
 • krótki czas hospitalizacji,
 • wczesne wdrożenie intensywnej rehabilitacji mającej na celu przywrócenie pełnej sprawności stawu kolanowego.

Zapisy:
Chorych zainteresowanych odpłatnym zabiegiem operacyjnym prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z sekretariatem Oddziału Ortopedycznego (szpital, 2 piętro, pokój nr 225, tel. 42 685 50 26) celem konsultacji i kwalifikacji do zabiegu operacyjnego, jak i ustalenia terminu samego zabiegu.
Konsultacja jest konieczna w związku z często współistniejącymi przewlekłymi chorobami serca, nadciśnieniem tętniczym, przyjmowaniem leków doustnych rozrzedzających krew, cukrzycą i innymi schorzeniami. Prosimy o zabranie ze sobą skierowania do szpitala oraz wyniku badania Rezonansu Magnetycznego stawu kolanowego potwierdzającego uszkodzenie więzadła krzyżowego przedniego.

Cena obejmuje:

 • konsultację ortopedyczną kwalifikującą do zabiegu
 • komplet badań laboratoryjnych, EKG
 • zabieg operacyjny
 • hospitalizację wraz z opieką pielęgniarską i lekarską (lekarz ortopeda, anestezjolog)
 • w razie konieczności konsultacje lekarza internisty, kardiologa
 • w przypadku wskazań medycznych hospitalizację w OAiIT
 • opiekę ambulatoryjną pooperacyjną w Poradni Ortopedycznej, w tym zdjęcie szwów.

Po ustaleniu terminu zabiegu pacjent może dokonać płatności osobiście gotówką (najpóźniej w dniu przyjęcia) w kasie szpitala lub przelewem na konto szpitala (nr konta chory otrzyma w sekretariacie oddziału).

Hospitalizacja i opieka pooperacyjna:
Chory zgłasza się do Izby Przyjęć dzień przed wyznaczonym zabiegiem w godz. 7-8. Wskazane jest wcześniejsze wykonanie szczepień przeciwko WZW typu B. Uwaga! Prosimy o zabranie ze sobą leków przyjmowanych na stałe.
Pacjent jest zwykle wypisywany do domu dzień po zabiegu z zaleceniami co do dalszego postępowania, w tym stosowania diety i leków. Zdjęcie szwów następuje po około 7-10 dniach (po wcześniejszym wyznaczeniu terminu w Rejestracji Przychodni Specjalistycznych).

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry