Obchody XXVI. Światowego Dnia Chorego

Gotowość do służenia jest miarą wyjątkowego człowieczeństwa”
– mądrością XXVI. Światowego Dnia Chorego

Tegoroczne obchody Światowego Dnia Chorego (12 lutego br.), zgodnie z przyjętym już zwyczajem, rozpoczęliśmy uroczystą mszą św., którą koncelebrował w intencji wszystkich chorych bp. Adam Lepa – nasz honorowy Bonifrater. Intencją nabożeństwa było objęcie modlitwą wszystkich cierpiących pacjentów, a także wskazanie istoty samego cierpienia jako ciężkiej próby, której poddane zostaje całe człowieczeństwo.

– Chciałbym podkreślić, że gotowość do służenia jest miarą wyjątkowego człowieczeństwa. Dzisiejszy dzień, nazywany Dniem Chorego, dotyczy również tych osób, które pochylają się nad chorymi i tym osobom pomagają. Chciałbym podziękować ojcom bonifratrom, pracownikom szpitala – przedstawicielom służby zdrowia, za wszystkie owoce ich służby – powiedział w swoim przemówieniu bp. Adam Lepa.

– Podczas pamiętnej rozmowy z pacjentem usłyszałem, że obecność na szpitalnym korytarzu ojca bonifratra lub siostry zakonnej, jest jak kroplówka podana przez lekarza. Dlatego tak istotne jest pochylenie się w duchu posługi nad istotą cierpienia, nad drugim człowiekiem, który jest zdany na pomoc innych – dodał biskup.

W trakcie mszy św. bp. Adam Lepa otrzymał z rąk Ojca Przeora Konwentu Bonifratrów br. Franciszka Salezego Chmiela, OH – symboliczny wizerunek przedstawiający postać Jezusa Miłosiernego. Po zakończonym nabożeństwie biskup A. Lepa udzielił błogosławieństwa pacjentom szpitala oraz jego pracownikom. W tegorocznych obchodach Światowego Dnia Chorego uczestniczyli bracia bonifratrzy, pracownicy szpitala, pacjenci z najbliższymi oraz zaproszeni goście.

Obchodząc Światowy Dzień Chorego łączymy się myślami z pacjentami naszego szpitala i ich rodzinami, życząc szybkiego powrotu do zdrowia, wytrwałości, cierpliwości i nadziej, która nigdy nie gaśnie. Niech każdy nowy dzień będzie lepszy, radośniejszy i słoneczny.

„Cierpienie jest w świecie po to, ażeby wyzwalało miłość” – św. Jan Paweł II

___________________________________
Światowy Dzień Chorego jest świętem chrześcijańskim ustanowionym przez Ojca Świętego Jana Pawła II, 13 maja 1992 r. – w 75. rocznicę objawień fatimskich.

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry