Nowa Karta Pracowników Służby Zdrowia

Karta Pracowników Służby Zdrowia powstała z inicjatywy Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia w 1994 r. Długi proces tworzenia dokumentu związany był ze szczegółowym i interdyscyplinarnym podejściem do tematu. Karta stworzona została w odpowiedzi na oczekiwania Kościoła ale również osób, które czynnie biorą udział w promocji i obronie życia. Stanowi wyczerpujący zbiór myśli oraz opinii Kościoła w sprawie pierwszorzędnej i absolutnej wartości życia: jako całości oraz w ujęciu indywidualnym każdej istoty ludzkiej. W sposób szczególny zwraca uwagę na fakt, iż troska o życie spoczywa w rękach pracowników służby zdrowia. Karta koncentruje się wokół trzech etapów ludzkiej egzystencji: narodzin, życia i śmierci, wpisując się w dzieło „nowej ewangelizacji” na rzecz i w służbie życiu, szczególnie osób cierpiących z powodu choroby.

Za sprawą ogromnego zaangażowania abp. Zygmunta Zimowskiego, który od 18 kwietnia 2009 r. do 2016 r. pełnił funkcję Przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia i Duszpasterstwa Chorych, ukończono pracę nad nowelizacją Karty Pracowników Służby Zdrowia. Jest dopracowanym i zweryfikowanym wydaniem Karty z roku 1994, który 23 lata później zaczyna obowiązywać. Prace podjęte nad aktualizacją kodeksu w żaden sposób nie naruszyły jego zasadniczej konstrukcji, zachowana została również pierwotna struktura dokumentu, nadal dzieli się na trzy części: narodziny, życie i umieranie. Nowa Karta uzupełniona została o prawdy i nauczanie św. Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka, uwzględniając rozwój nauk medycznych i ich możliwy wpływ na życie ludzkie. Wstęp nowego dokumentu zatytułowany: „Słudzy życia” zwraca uwagę na fakt, iż nie tylko lekarze, pielęgniarki, farmaceuci, diagności, kapelani, siostry i bracia zakonni, ale także osoby tworzące personel placówek medycznych są „sługami życia”, szczególnie zobowiązanymi do postępowanie w oparciu o etykę poszanowania życia i zdrowia oraz godności i praw pacjenta.

8 marca 2018 r. o godz. 9:30Diecezjalnym Sanktuarium Świętego Jana Bożego Patrona Chorych w Krakowie zaprezentowana zostanie Nowa Krata Pracowników Służby Zdrowia.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
Szczegóły dotyczące wydarzenia znajdziecie Państwo w zaproszeniu programie.

 Evangelium vitae: „Ich zawód każe im strzec ludzkiego życia i służyć mu”.

 

 

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry

Pin It on Pinterest