Przydatne informacje

Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie sp. z o. o. został zakwalifikowany do III poziom zabezpieczenia systemu PZS.

W ramach kontraktu z NFZ udzielamy świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenia szpitalnego w ramach:

 • chirurgii ogólnej,
 • chirurgii naczyń,
 • chorób wewnętrznych i geriatrii,
 • anestezjologii i intensywnej terapii,

świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej realizowane w przychodniach przyszpitalnych w ramach:

 • kardiologii
 • geriatrii
 • chirurgii ogólnej
 • chorób naczyń

oraz w pracowniach diagnostycznych:

 • badania endoskopowe: gastroskopia i kolonoskopia
 • badania tomografii komputerowej

Ponadto Szpital zawarł umowę z NFZ na realizację świadczeń:

 • w zakresie hospitalizacji planowej w ramach ortopedii i traumatologii narządu ruchu
 • w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej,

Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i Poradnia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej udziela świadczeń do poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8:00 do 8:00 dnia następnego świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane są w ramach Nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKÓW

 

Lista placówek udzielających świadczeń w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na terenie Krakowa.

TELEFONY ALARMOWE:

999 lub 112  Pogotowie ratunkowe – numer alarmowy
998 – Straż pożarna
997 – Policja

Szpitalne Oddziały Ratunkowe w Krakowie.

 

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry

Pin It on Pinterest