Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

OpisKontaktGaleria

Od szeregu lat nasz Oddział Chirurgii Ogólnej znany jest z profesjonalnie wykonywanych zabiegów operacyjnych technikami laparoskopowymi i klasycznymi. Pacjenci leczeni są z wykorzystaniem najnowszych technik i narzędzi chirurgicznych renomowanych firm światowych. Jako pierwszy prywatny szpital w Polsce oraz pierwszy szpital w Polsce południowej dysponujemy sprzętem laparoskopowym wykorzystującym technologię 4K (Ultra HD) dzięki, któremu podczas zabiegu obraz wyświetlany na ekranie monitorów jest 4 krotnie dokładniejszy niż w dotychczas stosowanej technologii HD i 16 krotnie dokładniejszy niż w standardowej technologii. Te możliwości połączone z narzędziami elektrochirurgicznymi nowej generacji oraz z nowoczesnym podejściem do leczenia chirurgicznego, pozwalają zminimalizować możliwość wystąpienia powikłań okołooperacyjnych. Pacjenci prowadzeni są zgodnie z protokołem postępowania okołooperacyjnego ERAS, którego skuteczność została udowodniona w wielu badaniach naukowych.

W 2016 roku w Oddziale leczyliśmy 2350 pacjentów. Wykonaliśmy około 2100 zabiegów operacyjnych. U 650 pacjentów usunęliśmy laparoskopowo pęcherzyk żółciowy, u ponad 100 pacjentów usunęliśmy laparoskopowo nowotwór złośliwy przewodu pokarmowego i u prawie 600 zaopatrzyliśmy przepuklinę brzuszną metodą klasyczną lub laparoskopową. Dzięki nowoczesnemu podejściu do leczenia, średni czas hospitalizacji pacjenta wynosił jedynie 1,5 dnia, a częstość powikłań infekcyjnych wynosi poniżej 2%. Od ubiegłego roku profil działalności oddziału znacznie się poszerzył, co związane jest z zatrudnieniem nowych specjalistów wykonujących zaawansowane procedury minimalnie inwazyjne. Obecnie oprócz wyżej wymienionych zabiegów wykonujemy szereg innych zabiegów onkologicznych metodami małoinwazyjnymi i tradycyjnymi.

Oddział Chirurgii Ogólnej jako jeden z pierwszych oddziałów chirurgicznych w Krakowie, rozpoczął rutynowe wykonywanie laparoskopowego wycięcia pęcherzyka żółciowego. Obecnie te zabiegi są standardowym sposobem postępowania na całym świecie. Doskonały sprzęt chirurgiczny, technologia ultra wysokiej rozdzielczości oraz kilkunastoletnie doświadczenie w wykonywaniu tego typu zabiegów minimalizują ryzyko powikłań okołooperacyjnych co przekłada się na dobre wyniki leczenia.

Operacje przepuklin pachwinowych i brzusznych przeprowadzane są wyłączenie techniką beznapięciową z wszyciem siatki z tworzywa sztucznego, zgodnie ze europejskimi i światowymi standardami leczenia przepuklin. Obecnie coraz więcej z tych operacji, wykonywanych jest metodą laparoskopową. Lekarze pracujący w Oddziale są członkami Sekcji Przepuklinowej Towarzystwa Chirurgów Polskich oraz European Hernia Society. Ustawiczne podnoszenie kwalifikacji oraz publikacje własnych doświadczeń w leczeniu chorych świadczą o rzetelnym przygotowaniu zespołu zapewniającym bezpieczeństwo pacjentów.

Pacjenci z chorobą nowotworową leczeni w naszym Oddziale objęci są kompleksową opieką, gdzie o sposobie leczenia decyduje konsylium lekarzy specjalistów z zakresu chirurgii onkologicznej, radioterapii i onkologii klinicznej. Dobór metody leczenia każdorazowo zgodny jest z wytycznymi opracowanymi pod nadzorem Polskiej Unii Onkologicznej oraz z aktualnymi zaleceniami międzynarodowych towarzystw naukowych. Wykonujemy zabiegi operacyjne w nowotworach przewodu pokarmowego oraz gruczołów wydzielania wewnętrznego. Rak jelita grubego i odbytnicy operowany jest metodą laparoskopową, co zapewnia minimalizację dolegliwości bólowych i skrócenie czasu pobytu w szpitalu po zabiegu operacyjnym, przy zachowaniu pełnej radykalności leczenia onkologicznego. Guzy nadnerczy, tak jak w większości renomowanych ośrodków operowane są metodą laparoskopową. Natomiast dobór metody leczenia raka żołądka zależy głównie od stopnia jego zaawansowania, przy czym guzy śródścienne operujemy głównie laparoskopowo. Rak tarczycy operowany jest w sposób klasyczny z zachowaniem pełnej dbałości o radykalność wycięcia i minimalizację powikłań.

Oddział ściśle współpracuje z pracowniami diagnostycznymi Szpitala, w tym z Pracownią Endoskopii, Pracownią USG i Pracownią Tomografii Komputerowej zapewniając Pacjentom szeroki profil badań diagnostycznych oraz wysokospecjalistyczne kompleksowe leczenie.

W pełni profesjonalne, a przy tym serdeczne i ciepłe podejście Pielęgniarek naszego Oddziału jest od lat wysoko oceniane przez Pacjentów i ich rodziny. Potwierdzają to opinie wyrażone w ankietach satysfakcji Pacjentów.

Nowo wyremontowany oddział posiada 26 łóżek w tym 4 intensywnego nadzoru, składa się z 10 sal chorych z pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi wyposażonymi w natryski, gabinet diagnostyczno-zabiegowego, sali intensywnego nadzoru, izolatki ze śluzą sanitarną oraz zaplecza socjalnego. Wszystkie sale chorych posiadają klimatyzacje. To nie tylko nowoczesny wygląd i wysoki standard funkcjonalny, ale przede wszystkim poprawa jakości obsługi naszych Pacjentów i warunków pracy fantastycznego personelu medycznego.

Na całym terenie szpitala można uzyskać bezpłatny dostęp do Internetu, dzięki czemu pobyt w szpitalu może być bardziej przyjazny.

Należy zwrócić uwagę, że zastosowanie minimalnie inwazyjnych metod leczenia oprócz skrócenia czasu pobytu w szpitalu, skutkuje również znacznym zmniejszeniem ilości powikłań infekcyjnych w porównaniu z dotychczas stosowanymi metodami.

 

Na Oddział przyjmowani są Pacjenci w ramach umowy z NFZ.

Zapraszamy do zapoznania się z procedurą przyjęcia na Oddział.

 

Informacja i kontakt: Budynku A Szpitala, I piętro – WINDA I.

Kierownik Oddziału: dr hab. n. med. Mirosław Szura, prof. UJ
Zastępca Kierownika: dr n. med. Rafał Solecki
Pielęgniarka oddziałowa: Monika Kaczorowska

Sekretariat: tel. 12 379 71 45
Dyżurka Lekarska: 12 379 71 48
Dyżurka Pielęgniarska: 12 379 71 50
e-mail: ocho@bonifratrzy.krakow.pl

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry

Pin It on Pinterest