Wojewódzki Oddział Chirurgii Naczyń i Angiologii

OpisKontaktGaleria

Wojewódzki Oddział Chirurgii Naczyń i Angiologii z Pododdziałem Terapii Wewnątrznaczyniowej jest jednym z pierwszych w Polsce oddziałów naczyniowych. Powstał w 1961 roku. Jego założycielem i pierwszym ordynatorem był profesor dr hab. med. Stefan Bąk, jeden z pionierów chirurgii naczyniowej w Polsce.

Od 1982 roku Oddziałem kierował prof. dr hab. n. med. Andrzej Cencora, jeden z najwybitniejszych specjalistów w Polsce, wieloletni konsultant wojewódzki w dziedzinie chirurgii naczyniowej woj. małopolskiego, przedstawiciel Polski w Europejskim Towarzystwie Chirurgii Naczyniowej.

Od 2006 roku Oddziałem kierował dr n. med. Tomasz Mrowiecki – uczeń prof. dr. hab. n. med. Stefana Bąka i wieloletni zastępca prof. dr. hab. n. med. Andrzeja Cencory.

Od 1 lipca  2013 r Kierownikiem Oddziału był dr hab. n. med. Maciej Zaniewski, który jednocześnie był konsultantem w dziedzinie chirurgii naczyniowej woj. małopolskiego.

Z dniem 1 lipca 2019 r. stanowisko Kierownika Wojewódzkiego Oddziału Chirurgii Naczyń i Angiologii objął  dr n. med. Maciej Chwała.

Oddział jest wiodącym ośrodkiem leczenia chorób naczyń, w ramach którego wykonywane są operacje planowych i pękniętych tętniaków aorty brzusznej, leczenie operacyjnie chorych z miażdżycą zarostową tętnic kończyn dolnych, z zatorami i zakrzepami tętnic oraz urazami tętnic.

Oddział posiada tzw. drugi poziom referencyjny i dlatego do Oddziału trafiają chorzy z wczesnymi i późnymi powikłaniami po zabiegach naczyniowych wykonywanych w całym województwie małopolskim. Zabiegi te wymagają największego doświadczenia w zakresie chirurgii naczyń. Naszym pacjentom zapewniamy szybką i rzetelną diagnostykę, profesjonalne leczenie, a także wczesną rehabilitację.

Od 2004 roku rozpoczęła działalność Pracownia Terapii Wewnątrznaczyniowej. W ramach Pracowni wykonywane są wysokospecjalistyczne zabiegi endowaskularne stanowiące najmniej inwazyjną formę leczenia miażdżycy tętnic (implantacja stentu, endarterektomia śródnaczyniowa, angioplastyka balonowa).

Oddział dysponuje nowoczesnym blokiem operacyjnym wyposażonym w ramię C, które umożliwia wykonywanie operacji naczyniowych hybrydowych. Pozwala to również na rozszerzenie kwalifikacji do zabiegów u chorych z dużym ryzykiem operacyjnym i bardziej zaawansowanymi schorzeniami tętnic obwodowych.

Wojewódzki Oddział Chirurgii Naczyń i Angiologii od lat znajduje się na liście ośrodków Ministerstwa Zdrowia mogących kształcić lekarzy w zakresie chirurgii naczyń i angiologii. W Oddziale odbywają staże lekarzy z różnych dyscyplin zabiegowych i nie zabiegowych, których obowiązuje szkolenie z chirurgii naczyń. Od czasu powstania tych specjalizacji wyszkolono w Oddziale kilkunastu specjalistów z województwa małopolskiego.

Ze względu na wieloletnie doświadczenie naszych lekarzy i pielęgniarek, zapewniamy pacjentom doskonałe wyniki leczenia. Wykwalifikowany i doświadczony personel oddziału kładzie szczególny nacisk na zapewnienie odpowiedniej diagnostyki, a następnie dobór właściwych programów terapii.

Oddział prowadzi również działalność dydaktyczną: zajęcia dla studentów, szkolenia dla lekarzy rodzinnych, prowadzono również szkolenia do specjalizacji. W trakcie istnienia Oddziału powstało kilkadziesiąt prac naukowych publikowanych w różnych czasopismach specjalistycznym, jak również wygłaszanych na zjazdach naukowych krajowych i zagranicznych. W opinii Nadzoru Krajowego Oddział przedstawiany jest jako wzorcowy ośrodek zajmujący się schorzeniami naczyń obwodowych.

Na Oddział przyjmowani są Pacjenci w ramach umowy z NFZ.

Zapraszamy do zapoznania się z procedurą przyjęcia na Oddział.

 

Informacja i kontakt: Budynek B Szpitala, III piętro, WINDA III

Kierownik Oddziału: dr n. med. Maciej Chwała
Zastępca Kierownika : dr n. med.  Jacek Radwan
Pielęgniarka Oddziałowa: Sabina Turek

Sekretariat: tel. 12 379 71 28
Dyżurka Lekarska: tel. 12 379 71 31
Dyżurka Pielęgniarska: tel. 12 379 71 33, 12 379 71 34

Numer dla osób kontaktujących się z naszymi Pacjentami: kom. +48 731 236 384

 

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry

Pin It on Pinterest