Oddział Chorób Wewnętrznych

OpisKontaktGaleria

Domeną Oddziału jest kompleksowa diagnostyka z zakresu Chorób Wewnętrznych i Angiologii, poprzez leczenie zachowawcze i rehabilitacje pacjentów z chorobami naczyń obwodowych, głównie miażdżycą tętnic kończyn dolnych.

Dodatkowo w Oddziale, chorzy wymagający leczenia zabiegowego są  kwalifikowani i przygotowywani do naczyniowych zabiegów operacyjnych  oraz endowaskularnych (np. angioplastyka tętnic obwodowych, z możliwością założenia stentów) wykonywanych w Wojewódzkim Oddziale Chirurgii Naczyń i Angiologii tut. Szpitala.

Cechą wyróżniającą oddział jest interdyscyplinarne podejście do chorego realizowane poprzez kompleksowa diagnostykę, skuteczne leczenie oraz troskliwą opiekę lekarską i pielęgniarską.

Od 1 grudnia 2014 r. Oddział świadczy również specjalistyczne usługi w zakresie geriatrii   i sprawuje całościową opiekę medyczną nad chorymi, którzy ukończyli 60 rok życia. Pacjenci leczeni są w oddziale w oparciu o standardy opieki geriatrycznej, ze szczególnym uwzględnieniem problemu wielochorobowości starszego wieku, jak również zaburzeń typowych dla okresu starości (otępienie, choroba zwyrodnieniowa stawów, upadki, odleżyny).  Naszym głównym zadaniem jest przywrócenie optymalnego stanu fizycznego, psychicznego oraz społecznego, poprawa sprawności ruchowej, aby zapewnić niezależność starszego pacjenta w zakresie samoobsługi i opóźnić pojawienie się niepełnosprawności, czyli poprawić komfort życia osoby w wieku podeszłym.

Oddział prowadzi poradnię kardiologiczną, geriatryczną  oraz dysponuje w pełni wyposażonymi pracowniami diagnostycznymi (Echokardiografii, Badań Holterowskich i EKG, Testów wysiłkowych).

Trafiają do nas również pacjenci z innymi schorzeniami internistycznymi (nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, cukrzyca, niewydolność krążenia, zapalenia płuc, przewlekła obturacyjna choroba płuc, schorzenia przewodu pokarmowego).

W ramach Oddziału prowadzona jest także działalność edukacyjna ( dla pacjentów oraz rodzin lub innych opiekunów prawnych w zakresie opieki i sprawowania nadzoru nad leczeniem) oraz rehabilitacja hospitalizowanych osób.

Nad zdrowiem Pacjentów czuwa wykwalifikowany Personel Oddziału, który stanowi zespół specjalistów chorób naczyń – angiologów, kardiolog, geriatra oraz specjaliści chorób wewnętrznych a także doświadczony zespół pielęgniarski. Personel medyczny aktywnie uczestniczy w licznych konferencjach zawodowych, systematycznie podnosząc wiedzę i kwalifikacje. Oddział posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia na prowadzenie specjalizacji  z zakresu chorób wewnętrznych.

Przestronne pokoje pacjentów w jasnych pastelowych kolorach, większa liczba sal z osobnymi węzłami sanitarnymi, nowoczesne wyposażenie Oddziału zapewniają, bezpieczeństwo i wysoki komfort pobytu podczas hospitalizacji. W ramach 36 łóżkowego oddziału dostępne są  4 stanowiska o podwyższonym nadzorze, wykorzystywane do udzielania pomocy w stanach zagrożenia życia.

Rocznie, w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Angiologii, w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, hospitalizowanych jest blisko 1500 Pacjentów.

Zapraszamy do zapoznania się z procedurą przyjęcia na Oddział.

 

 

 

Informacja i kontakt: Budynek A Szpitala, II piętro, WINDA I

Kierownik Oddziału: dr n. med. Bogusław Rudel
Pielęgniarka Oddziałowa: Helena Kucała

Sekretariat: tel. 12 379 71 55
Dyżurka Lekarska: tel. 12 3797157 ; 12 379 71 64
Dyżurka Pielęgniarska: tel. 12 379 71 59, 12 37 97 162
e-mail: ochw@bonifratrzy.krakow.pl

Numer dla osób kontaktujących się z naszymi Pacjentami: kom. + 48 791 059 454

 

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry

Pin It on Pinterest