Opieka Duszpasterska

ZespółKsięża i kapelaniKaplica szpitalna

 

Koordynator Zespołu: Jolanta Bielas

Skład Zespołu: osoby konsekrowane: kapelani, siostry zakonne oraz osoby świeckie: lekarz, psycholodzy, technik EKG, statystyk medyczny.

Spotkania Zespołu odbywała się raz w miesiącu, podczas którego omawiane są plany, harmonogram działania oraz realizacja dotychczasowych zadań.

Rola Zespołu polega głównie na dopełnianiu opieki holistycznej nad pacjentem o aspekt opieki duchowej. To szeroko pojęta opieka psychologiczna, religijna wobec chorych i ich rodzin:
prowadzenie rozmów duszpasterskich, posługa sakramentalna, wsparcie modlitewne oraz inicjowanie i pomoc w organizacji szpitalnych obchodów różnych uroczystości.

Zadania Zespołu Opieki Duszpasterskiej

 • Opieka psychologiczna, duchowa i religijna wobec chorych, ich rodzin i współpracowników
 • Posługa sakramentalna wobec chorych, ich rodzin oraz współpracowników
 • Prowadzenie rozmów duszpasterskich z chorymi i ich bliskimi, towarzyszenie chorym
 • Wsparcie modlitewne na rzecz chorych, ich rodziny oraz współpracowników
 • Wspieranie duszpasterskie zespołowej pracy terapeutycznej (konsultacje, poradnictwo duszpasterskie, wymiana doświadczeń)
 • Celebracja Mszy Św. i nabożeństw
 • Inicjowanie i wspieranie organizacyjne uroczystości Kościelnych, Zakonnych i innych inicjatyw duszpasterskich
 • Koordynacja wolontariatu

Inicjatywy stałe:

Termin Rodzaj akcji
Luty    Światowy Dzień Chorego
Marzec    8 marca – liturgiczne wspomnienie założyciela Zakonu Bonifratrów – św. Jana    Bożego.
Wielki Post    Droga Krzyżowa w każdy piątek Wielkiego Postu (14:00)
Maj    Nabożeństwa do Matki Bożej godz.18:00 (Kaplica Szpitalna – odsłuch z Kościoła)
Czerwiec    Nabożeństwa do Serca Pana Jezusa (Kaplica Szpitalna – odsłuch z Kościoła)
Październik    Modlitwa różańcowa godz.18:00 (Kaplica Szpitalna – odsłuch z Kościoła)
Listopad    Uczczenie pamięci zmarłych współpracowników i pacjentów poprzez uroczystą Mszę św.
na którą zapraszamy rodziny zmarłych
Grudzień    Kolędowanie w Oddziałach, organizacja akcji charytatywnych na rzecz potrzebujących

 

 • Ks. mgr Krzysztof Wąs – kapelan szpitala
 • br. Albert Ch. Dorociak OH, sac.,- kapelan szpitala

telefon: 695 322 790

e-mail: kapelan@bonifratrzy.krakow.pl
Z kapelanem można się również kontaktować przez personel pielęgniarski.

Ważną częścią posługi Kościoła jest działalność duszpasterska kapelanów szpitalnych.
W ten sposób Kościół włącza się w czynną pomoc chorym, cierpiącym potrzebującym pomocy.
Kapelan chorych ściśle współpracuje z Zespołem Opieki Duszpasterskiej oraz lekarzami, pielęgniarkami, sanitariuszami i wolontariuszami, aby świadczyć szczególne miłosierdzie.

 

Do zadań Kapelana należy:

 • towarzyszenie choremu,
 • wparcie duchowe chorego i rodziny,
 • szafowanie sakramentami świętymi (spowiedź, komunia święta, sakrament chorych),
 • sprawowanie Eucharystii,
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów wiary pojawiających się wraz z chorobą,
 • wspieranie chorego w podejmowaniu przez Niego trudnych decyzji,
 • branie udziału (jako członek zespołu pielęgnacyjno – leczącego) w procesie leczenia chorego po
 • przez kontakt i pomoc w rozwiązywaniu z pacjentem, rodziną i zespołem leczącym pojawiających się problemów,
 • wsparcie duchowe personelu zajmującego się Pacjentem,
 • umożliwienie kontaktu Pacjentowi z przedstawicielem jego wyznania.

Msza Święta w Kaplicy Szpitalnej odprawiana jest :

 • w dni powszednie: poniedziałek – piątek o godz. 14.00
 • w niedzielę i święta o godz. 10.30

W każdą środę Msza Święta w intencjach zbiorowych (intencje można składać do skrzynki przed Kaplicą).

Komunia Święta udzielana jest Pacjentom w salach chorych:

 • codziennie po Mszy Świętej w dni powszednie
 •  w niedzielę i święta w godzinach przedpołudniowych.

Spowiedź Święta i Sakrament Chorych udzielane są Pacjentom codziennie w Kaplicy Szpitalnej lub w sali chorych na życzenie. Potrzebę przyjęcia sakramentu można zgłaszać także naszemu personelowi.

Kapelan Szpitala pełni dyżur przez całą dobę i dyspozycyjny jest na każde wezwanie chorego.

Transmisja Nabożeństw z Kaplicy Szpitalnej w salach chorych na kanale 26.

 

 

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry

Pin It on Pinterest