Przetargi

 • Przebudowa Bloku Operacyjnego położonego na I piętrze budynku ‘A’
  w Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Krakowie. 
  Pobierz SIWZ – Blok A

 


Przetargi archiwalne

  • Wyposażenie/doposażenie w centralę monitorującą i monitory kardiologiczne oddziałów chorób wewnętrznych w roku 2019 w ramach programu polityki zdrowotnej pn. Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo– Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020, w zakresie zakupu specjalistycznej aparatury. Nr sprawy DOIP/I/PZP/2019.
   Szczegóły w załączniku

 

 • Przebudowa drugiej kondygnacji wraz z drogami ewakuacyjnymi, z przebudową i remontem windy w istniejącym szybie wraz z przebudową pomieszczenia drugiego piętra na śluzę łóżkową oraz rozbudową instalacji elektrycznej na bazie istniejącego przyłącza w Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Krakowie
  Pobierz siwz – winda, budynek B

 • Przebudowa oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej położonego na I piętrze budynku ‘A’
  w Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Krakowie. 
  Pobierz SIWZ – OCHOiO
 • Przebudowa pomieszczeń II piętra budynku A wraz z rozbudową i przebudową instalacji wewnętrznych na bazie istniejących przyłączy w Szpitalu Zakonu Bonifratrów przy ul. Trynitarskiej 11 w Krakowie.
  Pobierz siwz – WOCHNiA
 • Budowa zadaszenia części podjazdu dla karetek od strony pasa drogowego ul. Trynitarskiej w Krakowie

  Pobierz SIWZ – Zadaszenie dla karetek

  Pobierz SIWZ – Zadaszenie dla karetek – Aktualizacja z dnia 11.06.2018

 • Przebudowa części II piętra budynku B Szpitala w celu urządzenia Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz powiększenie Bloku Operacyjnego, wraz z wewnętrznymi instalacjami w Szpitalu Zakonu Bonifratrów przy ul. Trynitarskiej 11 w Krakowie. Siwz OIOM

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry

Pin It on Pinterest