Gratulacje z okazji obrony doktoratu

Dnia 9 grudnia 2016 r. w Auli im. Prof. Witolda Zahorskiego, w siedzibie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach-Ligocie, odbyła się uroczysta promocja habilitacyjna i doktorska  lekarzy, którzy uzyskali na Wydziale lekarskim SUM stopnie doktora i doktora habilitowanego w roku 2016.

Uroczystości przewodniczył prof. dr hab. n. med. Andrzej Witek – prodziekan ds. przewodów doktorskich. Wśród niemal stu doktorantów i habilitantów, promowany na stopień doktora nauk medycznych został Ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Geriatrii naszego Szpitala dr Bogusław Rudel, który w dniu 19.01.2016 r. obronił pracę doktorską „Ocena wyników angioplastyki przezskórnej po udrożnieniu śródnaczyniowym i subintymalnym przewlekłej niedrożności tętnicy w odcinku udowo-pokolanowym”. Promotorem w przewodzie doktorskim był dr hab. n. med. Wacław Kuczmik, a recenzentami dr hab. n. med. Maciej Zaniewski i prof. dr hab. n. med. Zbigniew Krasiński.

Szanowny Panie Doktorze,
serdecznie gratulujemy osiągniętego sukcesu i życzymy dalszych dokonań w  pracy naukowej.

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry

Pin It on Pinterest