Rehabilitacja dzienna dla dzieci

Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym realizuje wielospecjalistyczną, kompleksową rehabilitację dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym (głównie z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego) oraz dzieci o zaburzonym rozwoju psychomotorycznym.

Rehabilitacja polega na zindywidualizowanym uczestnictwie każdego dziecka w rehabilitacji, w zależności od jego stanu zdrowia, oraz na określeniu liczby, częstotliwości, rodzaju, kolejności wykonywania świadczeń.

Tryb kierowania oraz czas trwania rehabilitacji został określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji. Po zakończeniu rehabilitacji lekarz prowadzący ocenia skuteczność prowadzonej rehabilitacji, odnotowując to w dokumentacji medycznej pacjenta.

Do rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku lub oddziale dziennym kierują lekarze specjaliści m.in.:

 • neonatologii
 • pediatrii
 • rehabilitacji
 • ortopedii
 • neurologii
 • reumatologii
 • lekarze POZ – w przypadku dzieci do 3 roku życia

Do rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym w szczególności kierowane są osoby:

 • z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego;
 • z wrodzonymi wadami rozwojowymi układu nerwowego (np. przepukliny oponowo-rdzeniowe, małogłowie, wrodzone wodogłowie);
 • z chorobami metabolicznymi układu nerwowego;
 • z zaburzeniami koordynacji ruchowej pochodzenia centralnego;
 • z zespołem mikrozaburzeń czynności mózgu (z wyłączeniem zespołów nadpobudliwości psychomotorycznej);
 • z zespołami aberracji chromosomów (w tym z zespołem Downa);
 • z trwałymi dysfunkcjami aparatu ruchu (w tym dziecięce porażenie mózgowe, miopatie, zaniki nerwowo – mięśniowe, następstwa chorób urazowych i zapalnych OUN);
 • z zaburzeniami integracji sensorycznej;
 • z nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym o ustalonej lub bez ustalonej etiologii;
 • z wrodzonymi wadami rozwojowymi wielu układów.

Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym obejmuje m.in.:

 • poradę lekarską;
 • świadczenia z zakresu:  terapii psychologicznej, terapii logopedycznej, terapii pedagogicznej, terapii
 • zaburzeń Integracji Sensorycznej (SI), terapii zajęciowej;
 • świadczenia diagnostyczno-terapeutyczne z zakresu kinezyterapii;
 • zabiegi z zakresu fizykoterapii.

Zajęcia są prowadzone indywidualnie lub w grupie. Ściśle współpracujemy z rodzicami lub opiekunami dziecka. Współpraca polega na uczestnictwie (w miarę możliwości) w pracy terapeuty z dzieckiem, poradnictwie i instruktażu, co do postępowania rehabilitacyjnego w życiu codziennym małego pacjenta.

Oddział Dzienny dla Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego

Godziny przyjęć:

Poniedziałek – Piątek  godz. 8.00 – 18.00

tel. 65 5719054 wew. 160

Kontakt: 

 • Kierownik oddziału – lek. med. Kamilla Jakubowska, specjalista rehabilitacji medycznej, pediatra
 • Rejestracja do oddziału – Renata Danielczak tel. 65 525 09 42

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry