Opieka duszpasterska

Kościół Klasztorny Bonifratrów znajduje się na parterze w budynku głównym.

Kapelan   – ks. Jacek Niesyto COr

Numer telefonu do kapelana dostępny jest w dyżurce pielęgniarskiej.

Msze Św. w Kościele Klasztornym Bonifratrów pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa

  • Niedziele i Święta godz. 10.00 (od 1.01.2015)
  • Dni powszednie godz. 17.00
  • Adoracja Najświętszego Sakramentu w każdy czwartek o godz. 16.00
  • Sakrament Eucharystii – Komunia Św. udzielana w salach chorych codziennie rano
  • Sakrament Pokuty – Spowiedź Św. w kościele klasztornym pół godziny przed Mszą Św. i na indywidualną prośbę pacjenta
  • Sakrament Namaszczenia Chorych – Ks. Kapelan udziela w pierwsze piątki miesiąca podczas Mszy Św. i na indywidualne prośby pacjenta
  • Sakrament Eucharystii

“Zbawiciel nasz podczas Ostatniej Wieczerzy, tej nocy, kiedy został wydany, ustanowił eucharystyczną Ofiarę Ciała i Krwi swojej, aby w niej na całe wieki, aż do swego przyjścia, utrwalić Ofiarę Krzyża i tak umiłowanej Oblubienicy – Kościołowi powierzyć pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania: sakrament miłosierdzia, znak jedności, węzeł miłości, ucztę paschalną, w której pożywamy Chrystusa, w której dusza napełnia się łaską i otrzymuje zadatek przyszłej chwały”
/Katechizm Kościoła Katolickiego 1323/

 

Sakrament Pokuty

“Ci zaś, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu, grzesząc, zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą”

/Katechizm Kościoła Katolickiego 1422/

Sakrament Namaszczenia Chorych

“Przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił; a nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzali dobra Ludowi Bożemu”

/Katechizm Kościoła Katolickiego 1499/

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry