Kontakt

AdministracjaPion medycznyKoordynator ds. WolontariatuSiedziba spółki

Bonifraterskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Oddział w Piaskach

Os. Marysin 1, 63-820 Piaski

tel. Centrala 65 57 19 054, fax 65 525 09 78
e-mail:recepcja@bczwroc.pl

NIP 696-185-66-62, REGON 301277131

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej – VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000343429

Kapitał zakładowy: 4 906 900 PLN w całości wpłacony

Bank Zachodni WBK S.A. 1 Oddział w Gostyniu nr konta 78 1090 1258 0000 0001 1663 4049

Pracownicy

DYREKTOR ODDZIAŁU W PIASKACH
Wojciech Lipnicki

SEKRETARIAT ODDZIAŁU W PIASKACH
Anna Marciniak
tel. 65-525-09-70
e-mail: sekretariatmarysin@bczwroc.pl

Z-CA DYREKTORA  DS. MEDYCZNYCH
lek. med. Krzysztof Kutzner

PEŁNOMOCNIK DS. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
Elżbieta Wojtkowiak
tel. 65-525-09-76
e-mail: e.wojtkowiak@bczwroc.pl

SEKCJA DS. ZAKUPÓW, SEKCJA DS. ZATRUDNIENIA I PŁAC
Monika Frydryszak
tel. 65-525-09-77
e-mail: m.frydryszak@bczwroc.pl

KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNO-GOSPODARCZEGO
Daniel Mazur
tel. 65-525-09-86
e-mail: d.mazur@bczwroc.pl


ODDZIAŁ REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ

KIEROWNIK ODDZIAŁU – lek. med. Krzysztof Kutzner
tel. 65 525 09 88
e-mail: k.kutzner@bczwroc.pl

PUNKT PRZYJĘĆ DO ODDZIAŁU REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ
Ewa Sowińska
tel. 65 525 09 82
e-mail: e.sowinska@bczwroc.pl

PUNKT PLANOWANIA ZABIEGÓW
Katarzyna Danielczyk
tel. 65-525-09-81
e-mail: k.danielczyk@bczwroc.pl

DYŻURKA LEKARSKA
Kierownik Oddziału i lekarze Oddziału
tel. 65 571 90 54 wew. 125
e-mail: lekarze@bczwroc.pl

SEKRETARIAT ODDZIAŁU
Izabela Murcha
tel. 65 525 09 88
e-mail: i.murcha@bczwroc.pl

Małgorzata Talma
tel. 65 525 09 88
e-mail: m.talma@bczwroc.pl
fax 65 525 09 88

DYŻURKA PIELĘGNIARSKA
tel. 65 571 90 54 wew. 126

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
mgr Ewa Bladocha
tel. 65 525 09 89
e-mail: e.bladocha@bczwroc.pl

PIELĘGNIARKA EPIDEMIOLOGICZNA
mgr Ewa Jaskulska
tel. 65-525-09-80, 516724463
e-mail: e.jaskulska@bczwroc.pl

DZIAŁ TERAPII
Kierownik Działu – mgr Hanna Norman
tel. 65-525-09-54, wew. 131
e-mail: h.norman@bczwroc.pl

DZIAŁ FARMACJI
tel. 65-525-09-40
farmaceuta@bonifraterskiecentrumzdrowia.pl

POBYTY KOMERCYJNE REHABILITACYJNE
Koordynator Pobytów Komercyjnych – Ewa Jaskulska
tel. 65-525-09-80, 516724463
e-mail: e.jaskulska@bczwroc.pl

ODDZIAŁ DZIENNY DLA DZIECI
Kierownik Oddziału:
lek.reh.med.Kamilla Jakubowska

 

PORADNIA REHABILITACYJNA DLA DZIECI

REJESTRACJA
Renata Danielczak
tel. 65 571 96 11 wew. 130
e-mail: r.danielczak@bczwroc.pl


DZIAŁ REHABILITACJI

Kierownik – mgr Barbara Piotrowska
Z-ca Kierownika – mgr Zbigniew Sobótka
tel. 65 525 09 83
e-mail: z.sobotka@bczwroc.pl
e-mail: b.piotrowska@bczwroc.pl

mgr Ewa Jaskulska
tel. 516724463
e-mail: e.jaskulska@bczwroc.pl

Bonifraterskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

ul. Gen. Romualda Traugutta 57/59

50-417 Wrocław

tel. 71 712 07 00
fax 71 712 07 01

PREZES ZARZĄDU
dr n. ekon. Wioletta Niemiec

 
DYREKTOR DS. ROZWOJU I INWESTYCJI
mgr inż. Anna Hoffmann

Kierownik Biura Zarządu
Magdalena Baran
e-mail: sekretariat@bczwroc.pl
tel. 71 712 07 00 fax 71 712 07 01
NIP 696-185-66-62, REGON 301277131

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej – VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000343429

Kapitał zakładowy: 4 906 900 PLN w całości wpłacony

Bank Zachodni WBK S.A. 1 Oddział w Gostyniu nr konta 78 1090 1258 0000 0001 1663 4049

Bonifraterskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ODDZIAŁ SPÓŁKI W PIASKACH
Os. Marysin 1, 63-820 Piaski
woj. wielkopolskie

Bonifraterskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ODDZIAŁ SPÓŁKI
W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH
ul. 1 Maja 9, 57-200 Ząbkowice Śląskie
woj. dolnośląskie

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry