O nas

Bonifraterskie Centrum Rehabilitacyjne pw. Św. Benedykta Menni w Piaskach, Marysinie jest usytuowane w niezwykle urokliwym zakątku południowo-wschodniej Wielkopolski. Jego założyciele wznieśli je na wzgórzu, pośród bogatych w roślinność kompleksów leśnych, których aura oraz walory klimatyczne sprzyjają zarówno regeneracji fizycznej jak i duchowej.

Bonifraterskie Centrum i Ośrodek Rehabilitacji świadczy usługi medyczne w zakresie rehabilitacji: neurologicznej, ambulatoryjnej i dziennej   dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego. Działa poradnia rehabilitacyjna.

Cały zespół lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, wolontariuszy i braci zaprasza do naszego ośrodka, gdzie można odzyskać siły, podbudować zdrowie i napełnić serce miłością Boga.

Budynek, w którym działa Centrum posiada ponad stuletnią historię. Od 2006 r. ponownie działają w nim Bracia Bonifratrzy. Bonifraterskie Centrum Rehabilitacji specjalizuje się w rehabilitacji neurologicznej. Usługi medyczne świadczone są nieodpłatnie w ramach kontraktu z Wielkopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia oraz komercyjnie.
Pacjenci rehabilitowani są:

  • w ramach pobytu stacjonarnego – pacjent przebywa pod całodobową opieką w szpitalu
  • w ramach oddziału dziennego dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego
  • w ramach fizjoterapii ambulatoryjnej – pacjent dojeżdża codziennie do ośrodka w celu wykonania zaleconych zabiegów i ćwiczeń (rehabilitacja od poniedziałku do piątku)

Misja_2

Od 1 stycznia 2010 roku nastąpiły zmiany organizacyjno-prawne. Spółka Boni Fratres Marysiniensis sp. z o.o. utworzona przez Dom Zakonny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Piaskach (Konwent Bonifratrów) przejęła działający od 1.01.2006 roku Szpital Zakonu Bonifratrów Św. Benedykta Menni w Piaskach, który do 30.06.2012 roku działał w ramach osobowości prawnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Od 1.07.2012 roku, w związku z wejściem w życie zapisów ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz.U. 2011 nr 12 poz. 654 z późn.zm.), w miejsce Szpitala Zakonu Bonifratrów Św. Benedykta Menni w Piaskach, w Spółce wyodrębniono dwa przedsiębiorstwa:

  • Bonifraterskie Centrum Rehabilitacji pw. Św. Benedykta Menni
  • Bonifraterskie Centrum Rehabilitacji

Nie zmienił się natomiast zakres świadczonych usług.

Zgodnie z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym od dnia 29 września 2014 r. Spółka działa pod nazwą:Bonifraterskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Zgodnie z wpisem w KRS od dnia 24.02.2015 siedziba Spółki mieści się we Wrocławiu. Spółka posiada Oddział w Piaskach i Oddział w Ząbkowicach Śląskich.

Galeria

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry