Skargi i wnioski

Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym podmiotu leczniczego Bonifraterskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Piaskach pacjent ma prawo składać skargi lub uwagi dotyczące działalności Centrum/Ośrodka bezpośrednio:

 • Zarządowi Spółki – w formie pisemnej w sekretariacie Zarządu Spółki codzienne w godzinach 7:30 – 15:30.
 • Kierownikowi Centrum/Ośrodka,
 • Kierownikom komórek organizacyjnych,
 • Konsultantowi ds. praw pacjenta,
 • Każdemu pracownikowi.

Każda skarga/uwaga zostaje zarejestrowana w książce skarg i wniosków, które znajdują się w:

 • Sekretariacie Spółki,
 • Sekretariacie Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej,
 • Dziale Rehabilitacji u Kierownika Działu,
 • Recepcji.

  Ponadto pacjent może wpisać pochwałę lub podziękowanie do „Złotej Księgi”, która znajduje się w Recepcji.

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry