Przyjęcie na rehabilitację

Do stacjonarnego Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej pacjent zostaje przyjęty na podstawie kwalifikacji lekarzy oddziału.

Do pełnej kwalifikacji niezbędne są następujące dokumenty, które pacjent powinien dostarczyć osobiście lub tradycyjną drogą pocztową:

 • oryginał skierowania do szpitala do oddziału rehabilitacji neurologicznej
 • aktualna dokumentacja medyczna (dotyczy również chorób współistniejących)
 • kserokopie kart informacyjnych leczenia szpitalnego
 • wyniki badań obrazowych RTG, KT, MR
 • wyniki badań laboratoryjnych
 • opinie i zaświadczenia lekarzy innych specjalności w razie ich posiadania
  u kobiet – aktualna ocena ginekologiczna
 • wypełniona przez pacjenta ankieta

Skierowanie powinno być wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oddziału szpitalnego anestezjologii i intensywnej terapii, neurologii, neurochirurgii, chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii lub lekarza poradni specjalistycznej (neurologiczna, neurochirurgiczna, chirurgiczna, urazowo-ortopedyczna, rehabilitacyjna), która ma podpisany kontrakt z NFZ.

Po nadesłaniu w/w dokumentów na adres:
Bonifraterskie Centrum Rehabilitacji
pw. Św. Benedykta Menni
ODDZIAŁ REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ
63-820 Piaski, Os. Marysin 1

dokumentacja trafia do kwalifikacji lekarzy oddziału. Osoba zakwalifikowana, zostaje wpisana na listę oczekujących na pobyt w  Bonifraterskim Centrum Rehabilitacji. Osoba nie zakwalifikowana otrzymuje w ciągu 14 dni pisemne zawiadomienie.
W celu uzyskania informacji o wyniku kwalifikacji prosimy dzwonić pod nr tel. 65-525-09-82 po upływie ok. 14 dni roboczych od daty dostarczenia dokumentacji do punktu przyjęć Bonifraterskiego Centrum Rehabilitacji.

W dniu przyjęcia pacjent zobowiązany jest przybyć w godz. 11.00 – 14.00

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym podmiotu leczniczego Bonifraterskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.ostateczna kwalifikacja do przyjęcia – zależy od stanu zdrowia – i następuje po badaniu lekarskim w dniu przyjęcia.

W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z proponowanego terminu rehabilitacji, zgodnie z w/w Regulaminem osoba zostaje wykreślona z listy oczekujących.

W dniu przyjęcia do Centrum pacjent powinien zaopatrzyć się w następujące dokumenty:

dowód osobisty – warunek konieczny do przyjęcia \ elektroniczna weryfikacja EWUŚ na podstawie numeru PESEL – potwierdzenie prawa do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków NFZ \
dowód ubezpieczenia: kartę ubezpieczenia zdrowotnego lub inny dokument potwierdzający uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne (druk ZUS RMUA, legitymacja emeryta) – tylko w przypadku braku potwierdzenia ubezpieczenia przez EWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców).

Zgodnie z Vademecum Ubezpieczonego NFZ  “Pacjent przyjmowany do szpitala powinien przedstawić dowód potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne. w przypadku stanu nagłego dokument ten może zostać przedstawiony w innym czasie nie później jednak, niż w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia, jeśli pacjent przebywa w szpitalu, lub w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczenia. w razie nieprzedstawienia dokumentu w podanych terminach pacjent będzie obciążony kosztami świadczenia”.

Ponadto pacjent powinien się zaopatrzyć w:

 1. zapas leków w oryginalnych opakowaniach na czas pobytu (lekarz rodzinny może wypisać receptę)
 2. aktualne wyniki badań obrazowych i laboratoryjnych (jeśli posiada)
 3. przybory toaletowe:
 • rękawice nasączane mydłem
 • żel pod prysznic, mydło w płynie, balsam do ciała
 • dezodorant
 • szampon do włosów, szczotka do włosów
 • szczoteczka do zębów, pasta do zębów, kubeczek do płukania
 • przybory do golenia (pianka, maszynki, woda lub balsam po goleniu)
 • chusteczki nawilżające
 • ręczniki kąpielowe
 • ręczniki papierowe (w rolce)

4. odzież:

 • bluzki z krótkim rękawem
 • strój kąpielowy
 • spodnie dresowe
 • polar lub bluza dresowa
 • obuwie (adidasy/sandały lub tenisówki)
 • piżama
 • kurtka/czapka/szalik ( w zależności od pory roku)

5. sztućce, kubek, talerzyk deserowy
6. woda niegazowana

 

Informujemy, że jeśli dana osoba korzystała już w danym roku kalendarzowym z leczenia w innym oddziale rehabilitacji neurologicznej to rehabilitacja w Bonifraterskim Centrum Rehabilitacji finansowana przez NFZ nie będzie możliwa. Zgodnie z treścią załącznika nr 5 do Zarządzenia nr 53/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 września 2010 r. z późn. zm. dopuszcza się rehabilitację neurologiczną przewlekłą jeden raz w roku kalendarzowym.

W/w informacje dotyczą pobytu w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Pacjenci mogą posiadać własne produkty spożywcze (z datą ważności do spożycia), które należy przechowywać w lodówce oddziału, specjalnie przeznaczonej do tego celu. Produkty należy podpisać imieniem i nazwiskiem.
Rzeczy wartościowe oraz gotówkę pacjenci mogą oddać do depozytu, który znajduje się w Izbie Przyjęć oraz odebrać przy wypisie z Centrum. Za rzeczy wartościowe nieoddane do depozytu i pozostawione w oddziale Bonifraterskie Centrum Rehabilitacji nie ponosi odpowiedzialności.

 

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry