WZNOWIENIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ

W oparciu o treść Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 792), znoszącego od dnia 4 maja 2020 r. nakaz zaprzestania udzielania świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej, zarządzeniem Dyrektora Bonifraterskiego Centrum Rehabilitacji w Piaskach z dniem 4 maja 2020 r. następuje wznowienie udzielania świadczeń w zakresach:

-Rehabilitacja Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego w Ośrodku/Oddziale Dziennym,

-Lekarska Ambulatoryjna Opieka Rehabilitacyjna,

-Fizjoterapia Domowa

oraz w ograniczonym wymiarze w zakresie Fizjoterapia Ambulatoryjna.

Informacji udzielać będziemy telefonicznie pod nr tel. 65/5250981 oraz 65/5250942

Zarzadzenie Dyrektora Nr 14.2020

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry