Święto Patrona Szpitala – Św. Benedykta Menni

Dzień 24 kwietnia jest dniem liturgicznego wspomnienia Św. Benedykta Menni – Patrona naszego Szpitala.

Bracia Bonifratrzy, Zarząd Spółki oraz Dyrekcja Szpitala składają wszystkim Współpracownikom, Pacjentom i ich Rodzinom, Wolontariuszom oraz Przyjaciołom i Sympatykom Zakonu najserdeczniejsze życzenia.

Z wyrazami wdzięczności za pełni oddaną pracę, życzymy Państwu w tym szczególnym dla wszystkich czasie, dużo zdrowia, pogody ducha oraz szczęścia w życiu osobistym i rodzinnym.

Niech Święty Patron wspomaga nas w codziennych trudnościach.

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry