Zawieszenie udzielania świadczeń w zakresie Rehabilitacja Lecznicza

W oparciu o komunikat dla świadczeniodawców w sprawie zasad udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wydany przez Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 15 marca b.r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w celu minimalizacji ryzyka transmisji jego infekcji, zarządzeniem Dyrektora Bonifraterskiego Centrum Rehabilitacji w Piaskach w terminie od 16 marca do 29 marca 2020 roku wprowadzone zostało czasowe zawieszenie udzielania świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza w poniższych zakresach:

-Rehabilitacja Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego w Ośrodku/Oddziale Dziennym,

-Lekarska Ambulatoryjna Opieka Rehabilitacyjna,

-Fizjoterapia Ambulatoryjna

oraz ograniczenie udzielania świadczeń w zakresie Fizjoterapia Domowa.

 

Informacji udzielać będziemy wyłącznie telefonicznie pod nr tel. 65/5250981 oraz 65/5250942.

Poniżej Zarządzenie Dyrektora Nr 3/2020 z dnia 16.03.2020 r.

Zarzadzenie Dyrektora Nr 3.2020

 

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry