Projekt UE

Centrum Medyczne Bonifratrów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 r.

Oś priorytetowa 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie 3.4: Dotacje na kapitał obrotowy
Cele projektu: Wsparcie utrzymania działalności gospodarczej średniego przedsiębiorcy w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19.
Planowane efekty: Niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja oraz poprawa płynności przedsiębiorstwa.
Wartość projektu: 214.339,26 złotych (100% kosztów kwalifikowanych).
Czas realizacji projektu: sierpień – październik 2020 r.

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry