Misja

Służyć chorym i potrzebującym, zgodnie z wielowiekową tradycją i charyzmatem Zakonu Szpitalnego Św. Jana Bożego, poprzez realizację kompleksowych i wieloprofilowych świadczeń medycznych z zapewnieniem najwyższej jakości opieki i poszanowaniem ich godności osobistej oraz wartości.

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry