Pakiety laboratoryjne (w pakiecie taniej)

PAKIET POWRÓT DO ZDROWIA PO COVID-19  330 zł

 • Morfologia z mikroskopową oceną rozmazu – rozmaz ręczny
 • Cholesterol całkowity
 • Kreatynina w surowicy
 • Aminotransferaza alaninowa (ALT)
 • Glukoza
 • Witamina D 25(OH) Total
 • D-dimery
 • P/C przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w klasie IgG (przeciwciała odpornościowe po zakażeniu wirusem wywołującym COVID-19)
 • CRP – białko ostrej fazy
 • OB

PAKIET DIABETOLOGICZNY 77,90 zł

 • Glukoza
 • Lipidogram
 • Hemoglobina glikowana

PAKIET METABOLICZNY 236 zł

 • Glukoza
 • Cholesterol całkowity
 • Trójglicerydy
 • Kwas moczowy
 • Kreatynina
 • Mocznik
 • Białko całkowite
 • Albuminy
 • Bilirubina całkowita
 • Sód
 • Potas
 • Magnez
 • Żelazo
 • Alat
 • Aspat
 • Tsh
 • Dehydrogenaza mleczanowa
 • Wapń

PAKIET GASTRYCZNY 171,70 zł

 • Morfologia + rozmaz
 • Bilirubina
 • Helicobakter pylori
 • Kał na krew utajoną
 • Lipaza
 • Amylaza
 • Aspat
 • Alat
 • GGTP
 • Fosfotaza

PAKIET NERKOWY 100,00 zł

 • Kwas moczowy
 • Mocznik
 • Kreatynina
 • Sód
 • Potas
 • Białko całkowite
 • Badanie ogólne moczu

PAKIET RYZYKO CUKRZYCY 92,00 zł

 • Glukoza
 • Lipidogram
 • Hemoglobina glikowana

PAKIET TARCZYCOWY 165,00 zł

 • Tsh
 • Ft3
 • Ft4
 • P/C TPO
 • P/C TG AB

PAKIET REUMATYCZNY 280,00 zł

 • Morfologia + rozmaz mikroskopowy
 • Białko ostrej fazy
 • RF Czynnik reumatoidalny
 • OB
 • Kwas moczowy
 • Odczyn Waaler Rose
 • P/C Anty CCP
 • P/C Jądrowe ANA

 

Pobrania krwi, do których pacjent musi być na czczo odbywają się:

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 11.30
w soboty w godzinach 8.00 – 09.30

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry