Pakiety laboratoryjne

PAKIET DIABETOLOGICZNY 67,90 zł

 • Glukoza
 • Lipidogram
 • Hemoglobina glikowana

PAKIET METABOLICZNY 236 zł

 • Glukoza
 • Cholesterol całkowity
 • Trójglicerydy
 • Kwas moczowy
 • Kreatynina
 • Mocznik
 • Białko całkowite
 • Albuminy
 • Bilirubina całkowita
 • Sód
 • Potas
 • Magnez
 • Źelazo
 • Alat
 • Aspat
 • Tsh
 • Dehydrogenaza mleczanowa
 • Wapń

PAKIET GASTRYCZNY 171,70 zł

 • Morfologia + rozmaz
 • Bilirubina
 • Helicobakter pylori
 • Kał na krew utajoną
 • Lipaza
 • Amylaza
 • Aspat
 • Alat
 • GGTP
 • Fosfotaza

PAKIET NERKOWY 86,70 zł

 • Kwas moczowy
 • Mocznik
 • Kreatynina
 • Sód
 • Potas
 • Białko całkowite
 • Badanie ogólne moczu

RYZYKO CYKRZYCY 67,90 zł

 • Glukoza
 • Lipidogram
 • Hemoglobina glikowana

PAKIET TARCZYCOWY 155,55 zł

 • Tsh
 • Ft3
 • Ft4
 • P/C TPO
 • P/C TG AB

PAKIET REUMATYCZNY 262,65 zł

 • Morfologia + rozmaz mikroskopowy
 • Białko ostrej fazy
 • RF Czynnik reumatoidalny
 • OB
 • Kwas moczowy>
 • Odczyn Waaler Rose
 • P/C Anty CCP
 • P/C Jądrowe ANA

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry