Historia

Bonifraterskie Centrum Medyczne obchodziło w roku 2021 swoje 25 lecie. Od ćwierć wieku Centrum podnosi standard świadczonych usług medycznych, w trosce o jak najwyższą jakość opieki zdrowotnej.

Naszą misją jest służyć chorym i potrzebującym, zgodnie z wielowiekową tradycją i charyzmatem Zakonu Szpitalnego Św. Jana Bożego, poprzez realizację kompleksowych i wieloprofilowych świadczeń medycznych z zapewnieniem najwyższej jakości opieki i poszanowaniem ich godności osobistej oraz wartości.

Budowę Domu Zakonnego rozpoczęto w 1986 r., a jego uroczystego poświęcenia i wmurowania kamie­nia węgielnego dokonał 19 września tego roku prymas kard. Józef Glemp. W połowie 1991 r. w nowym budynku zamieszkali pierwsi bracia. Administratorem nowego dzieła został br. Teodor Książkiewicz. Uruchomiono punkt porad ziołolecz­nictwa a w październiku 1991 r. otwarto aptekę farmaceutyczną „Salus Infirmorum”. Prawie od samego początku funkcjonowania Braci Bonifratrów ubodzy zgłaszali się po pomoc. W związku z tym prowincjał w sierpniu 1993 r. powołał do działalności „Jadłodajnię św. Ryszarda Pampuriego”.

W styczniu 1991 r. został zarejestrowany Dom Opieki pod nazwą „Dom Geriatryczno-Rehabilitacyjny pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Pokoju” (DGR).

W marcu 1995 r. zatwierdzono sta­tut Zespołu Poradni i Lecznictwa, a w kwietniu 1996 r. prowincjał Hubert Matusiewicz poświęcił i doko­nał uroczystego otwarcia gabinetów lekarskich. Od lipca 2013 r. rozpoczęto prowadzenie świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej finansowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia a w 2014 r. uruchomiono Poradnię Rehabilitacyjną.

Pracownicy naszych placówek to najcenniejszy kapitał, jaki posiadamy. Działają jednocześnie w duchu Braci Bonifratrów, dla których niezwykle ważna jest troska o chorych. Łączymy profesjonalizm z szacunkiem do pacjenta i dbałością o jego dobre samopoczucie na wszystkich etapach leczenia.

 

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry