Certyfikaty

Szanowni Państwo,

głównym celem działalności Centrum Medycznego Bonifratrów w Warszawie Sp. z o.o. jest świadczenie usług medycznych w zakresie leczenia, diagnostyki i rehabilitacji w sposób kompleksowy i profesjonalny, przy zapewnieniu wymaganej jakości świadczonych usług.

Poziom jakości jest stale monitorowany poprzez audyty wewnętrzne, coroczne audyty nadzoru oraz zewnętrzne audyty recertyfikacyjne, które odbywają się co trzy lata.

Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości świadczonych usług w październiku 2020 roku odbył się audit recertyfikacyjny, w wyniku, którego Centrum Medyczne Bonifratrów Sp. z o.o. uzyskało Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z międzynarodową normą PN-EN ISO 9001:2015-10 w zakresie:

 • podstawowa opieka zdrowotna,
 • ambulatoryjna opieka specjalistyczna,
 • opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień,
 • rehabilitacja lecznicza,
 • diagnostyka,
 • stomatologia.

Centrum podejmuje wszelkie starania, aby świadczyć usługi medyczne na najwyższym poziomie. Łączymy profesjonalizm z szacunkiem do pacjenta i dbałością o jego dobre samopoczucie na wszystkich etapach leczenia.

Certyfikat ISO 9001:2015-10 jest potwierdzeniem:

 • najwyższej jakości świadczonych przez nas usług,
 • dbałości o satysfakcję pacjenta,
 • stałego rozwoju firmy i kompetencji pracowników,
 • wysokiego poziomu systemu zarządzania firmą.
 • doskonalenie systemu zarządzania.

Uzyskanie certyfikatu było możliwe dzięki wysiłkom i zaangażowaniu pracowników Centrum Medycznego Bonifratrów, którzy każdego dnia dbają o utrzymanie wysokich standardów świadczonych usług.

Prezes Zarządu Patrycja Paluszyńska dokonując okresowych przeglądów funkcjonowania systemu zarządzania jakością, weryfikuje politykę jakości, przystosowując ją do zmieniających się warunków. Polityka jakości jest znana pracownikom oraz podana do wiadomości wszystkim zainteresowanym pacjentom.

Certyfikat Systemu Zarządzania ISO 9001:2015-10 Centrum Medyczne Bonifratrów

 

Polityka jakości

Polityka jakości

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry