Centrum Medyczne Bonifratrów

Bonifraterska Konferencja Ziołolecznictwa 2022 – Fitoterapia u osób starszych

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego serdecznie zapraszamy do udziału stacjonarnego lub on-line w Bonifraterskiej Konferencji Ziołolecznictwa 2022 – Fitoterapia u osób starszych, która odbędzie się w Centrum Okopowa w Warszawie w dniu 25.11.2022 r.

Jest to już druga edycja Konferencji organizowanej przy współpracy z ośrodkami akademickimi, w której staramy się przedstawiać zarówno pozycję  fitoterapii wobec aktualnych zagadnień naukowo-klinicznych jak i postępy technologii farmaceutycznej produktów pochodzenia roślinnego oraz badania nad aktywnością biologiczną produktów pochodzenia roślinnego. Nie omijamy również omawiania problemów fitoterapii wobec globalizacji czy wspólnotowych regulacji prawnych.

Zaproszenie kierujemy zwłaszcza do pracowników naukowych Katedr i Zakładów Botaniki Farmaceutycznej, Farmakognozji, Farmakologii oraz Technologii Postaci Leku, a także Katedr i Klinik Geriatrii, Psychiatrii oraz Neurologii, a jednocześnie do lekarzy i farmaceutów innych afiliacji, w tym lekarzy medycyny rodzinnej zainteresowanych zastosowaniem substancji roślinnych. Liczymy również na obecność specjalistów związanych z uprawą roślin leczniczych i produkcją preparatów roślinnych. Konferencja pozostaje także otwarta dla innych osób zainteresowanych fitoterapią.

Podczas Konferencji, wystąpią z wykładami zarówno eksperci  jak i  będą prezentowane na Sesji Plakatowej wyniki prac badawczych.

Najlepsza praca badawcza młodego pracownika nauki zaprezentowana na Bonifraterskiej Konferencji Ziołolecznictwa 2022 zostanie wyróżniona nagrodą Prowincjała Prowincji Polskiej Zakonu Bonifratrów.

Program Bonifraterskiej Konferencji Ziołolecznictwa 2022, zawierający wystąpienia ekspertów jest dostępny na stronie www.konferencja-ziololecznictwa.bonifratrzy.pl

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry