Fundacja Bonifraterska

Przekaż darowiznę na rzecz Fundacji Bonifraterskiej

Misją fundacji jest zapewnienie opieki medycznej i socjalnej oraz godnych warunków życia podopiecznym Bonifratrów.

Fundacja Bonifraterska powstała 30 grudnia 1999 r., do KRS wpisana 7 listopada 2002 r. Jest to organizacja pożytku publicznego, o profilu charytatywno – opiekuńczym. W ramach realizowanej działalności prowadzimy hospicja (domowe i stacjonarne), jadłodajnie, szpitale i domy pomocy społecznej na terenie całej Polski.

Fundacja Bonifraterska opiekuje się ludźmi, którzy są w potrzebie. Jej podopieczni to osoby chore, niepełnosprawne, cierpiące, opuszczone, zagrożone wykluczeniem społecznym.

 W Polsce Zakon Bonifratrów obecny jest od 400 lat, każdego dnia pomagając potrzebującym – dzieciom, dorosłym, osobom cierpiącym, niepełnosprawnym, biednym, opuszczonym… Działania realizujemy wspólnie z gronem 2500 współpracowników – jest to wykwalifikowana kadra lekarzy, pielęgniarek, pracowników medycznych, psychologów, pracowników socjalnych oraz specjalistów z różnych innych dziedzin.

Więcej informacji: Fundacja Bonifraterska

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry