Serdeczne podziękowania Związkowi Harcerstwa Rzeczypospolitej, Okręgowi Mazowieckiemu ZHR, Pogotowiu Harcerek i Harcerzy ZHR

W imieniu Dzieł Warszawskiego Konwentu Bonifratrów serdecznie dziękujemy Związkowi Harcerstwa Rzeczypospolitej, Okręgowi Mazowieckiemu ZHR, Pogotowiu Harcerek i Harcerzy ZHR za Wielką pomoc za nieodpłatne przekazanie nam darów żywnościowych dla podopiecznych! Czuwaj!

 

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry