Zawieszenie udzielania świadczeń w zakresie Rehabilitacja Lecznicza

Zawieszenie udzielania świadczeń w zakresie Rehabilitacja Lecznicza

W oparciu o komunikat dla świadczeniodawców w sprawie zasad udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wydany przez Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 15 marca b.r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w celu minimalizacji ryzyka transmisji jego infekcji, zarządzeniem Dyrektora Medycznego Centrum Medycznego Bonifratrów Sp. z o.o. w terminie od 16 marca 2020 roku wprowadzone zostało czasowe zawieszenie udzielania świadczeń w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej
do odwołania stanu zagrożenia epidemiologicznego.

Informacji udzielać będziemy wyłącznie telefonicznie pod nr tel. 22 390 33 00.

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry