Logo Bonifratrzy

Sanktuarium Diecezjalne w Krakowie – Koncert Jubileuszowy

25 marca 2022 r. w Kościele Bonifratrów przy naszym konwencie w Krakowie, w ramach dwudniowej konferencji naukowej “Czas to miłość… – stulecie reaktywacji bonifraterskiego szpitalnictwa w Polsce” uczestnicy konferencji oraz zaproszeni goście mogli wysłuchać jubileuszowego koncertu charytatywnego.

Zespół Cracow Singers pod kierownictwem Karola Kusza zabrał nas w świat muzyki z czasów Świętego Jana Bożego. Wysłuchaliśmy pieśni kompozytorów hiszpańskich z okresu renesansu, m.in. Francisco Guerrero, Cristobala de Morales czy Tomasa Luisa de Victoria.

W drugiej części koncertu przenieśliśmy się z szesnastowiecznej Hiszpanii do osiemnastowiecznej muzyki z Salzburga, Wiednia i Eisenstadt czyli terenów dzisiejszej Austrii. Wysłuchaliśmy dwóch utworów religijnych klasyków wiedeńskich: Wolfganga Amadeusza Mozarta i Josepha Haydna. Sonatę kościelną nr 1 Es-dur W. A. Mozarta zaprezentował zespół instrumentalny. Tego typu kompozycje wykonywano podczas Mszy św. , gdy celebrans odmawiał modlitwy lub na wejście czy po zakończeniu liturgii.

Z kolei połączone chóry Cracow Singers i Ars Cameralis pod batutą Karoliny Świstak wykonały Missa brevis Sancti Ioannis de Deo, Josepha Haydna, utwór skomponowany specjalnie dla bonifratrów w Eisenstadt w połowie lat 70-tych XVIII w. gdzie kompozytor bywał służąc na dworze węgierskiej rodziny arystokratycznej Esterhazych, w szczególności księcia Mikołaja Esterhazych.

Po koncercie wolontariusze zbierali fundusze na rzecz podopiecznych Fundacji Bonifraterskiej. Zebrane w ramach kampanii CZYŃ-MY DOBRO! DLA NIE-CHCIANYCH środki zostaną w całości przeznaczone na mieszkanie chronione dla podopiecznych bonifraterskiego Domu Pomocy Społecznej w Cieszynie.

Dziękujemy Panu Markowi Bebakowi, organizatorowi koncertu i przewodniczącemu Komitetu Obchodów Jubileuszu 100-lecia reaktywacji Prowincji Polskiej za zaangażowanie, poprowadzenie koncertu, ale przede wszystkim za piękne doznania artystyczne podczas dzisiejszego wieczoru.

Zachęcamy do wysłuchania koncertu w linku poniżej

https://fb.watch/bZMTj0br-G/

Jubileusz 100- lecia reaktywacji Prowincji Polskiej Zakonu Bonifratrów