Logo Bonifratrzy

Wystawa

Od stuleci w służbie chorym i potrzebującym. Bonifratrzy w Polsce

Wystawa planszowa prezentowana w wybranych placówkach bonifraterskich stanowi upamiętnienie reaktywacji Prowincji Polskiej Zakonu Szpitalnego – Bonifratrów, której 100. rocznica przypada w 2022 roku. Jej celem jest przypomnienie wielowiekowej tradycji niesienia pomocy potrzebującym oraz posługi pełnionej w aptekach, poradniach zioło leczniczych, szpitalach oraz domach opieki społecznej. Wystawa podkreśla długoletnią obecność i misję bonifratrów wśród lokalnej społeczności.

Jubileusz 100- lecia reaktywacji Prowincji Polskiej Zakonu Bonifratrów