Logo Bonifratrzy

Konferencja naukowa

Czas to miłość… – stulecie reaktywacji bonifraterskiego szpitalnictwa w Polsce

Z okazji jubileuszu 100-lecia reaktywacji Prowincji Polskiej Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego p.w. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny serdecznie zapraszamy na dwudniową konferencję naukową, która rozpocznie się

Mszą Świętą pod przewodnictwem JE ks. bpa Damiana Muskusa, OFM,

25 marca 2022 r. o godz. 9:00 w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach

Po Mszy św. zapraszamy do Auli św. Jana Pawła II. Konferencja będzie również transmitowana on-line.

Wykład stulecia pt. „Przyszłość medycyny za 10, 15 i 100 lat” wygłosi prof. Mirosław Janowski z Uniwersytetu Maryland w Stanach Zjednoczonych.

Zachęcamy do udziału w tym wydarzeniu.

Uwaga! W ramach konferencji, w trakcie przerw, będzie serwowana kawa, herbata, lunch. Nie organizujemy uczestnikom noclegów, natomiast istnieje możliwość skorzystania z oferty noclegowej pobliskiego Domu Duszpasterskiego przy Sanktuarium w Łagiewnikach. Wszelkich informacji o dostępności miejsc udziela recepcja Domu tel. 12 252 33 00

Prosimy również pamiętać, że udział w konferencji (zarówno stacjonarnie, jak i on-line) możliwy jest wyłącznie po wcześniejszej rezerwacji, której można dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Uprzejmie prosimy osoby zainteresowane uczestnictwem o szybką rejestrację. Dziękujemy!

Szczegółowy program konferencji znajduje się w linku poniżej

Program konferencji

Uwaga!

W ramach konferencji, w trakcie przerw, będzie serwowana kawa, herbata, lunch. Nie organizujemy uczestnikom noclegów, natomiast istnieje możliwość skorzystania z oferty noclegowej pobliskiego Domu Duszpasterskiego przy Sanktuarium w Łagiewnikach. Wszelkich informacji o dostępności miejsc udziela recepcja Domu tel. 12 252 33 00

Prosimy pamiętać, że udział w konferencji (zarówno stacjonarnie, jak i on-line) możliwy wyłącznie po wcześniejszej rezerwacji, której można dokonać poprzez wypełnienie poniższego formularza. Dziękujemy!

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Klauzula Informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych uczestników konferencji naukowej organizowanej z okazji  450-lecia zatwierdzenia Bractwa Szpitalnego św. Jana Bożego przez papieża św. Piusa V oraz 100-lecia reaktywacji Polskiej Prowincji Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego

 1. Administratorem danych osobowych jest Prowincja Polska Zakonu Szpitalnego Św. Jana Bożego p.w. zw. Najświętszej Maryi Panny Bonifraterska 12, 00-213 Warszawa
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych e-mail: iod@bonifratrzy.pl
 3. Celem zbierania danych jest organizacja i obsługa konferencji oraz promocja działalności Prowincji Polskiej Zakonu Szpitalnego Św. Jana Bożego
 4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych uczestników jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
 5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w konferencji.
 6. Dokonanie rejestracji traktowane jest jednoznacznie z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym w szczególności wizerunku oraz przyjęciem do wiadomości, że konferencja będzie transmitowana online
 7. Rodzaj przetwarzanych danych obejmuje imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, dane pracodawcy, wizerunek.
 8. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli jej lub jego zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. Dane uczestników nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
 10. Dane uczestników będą podlegały udostępnieniu jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 11. Dane uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 12. Dane osobowe inne niż wizerunek będą przechowywane do czasu zakończenia konferencji i jej obsługi, zaś materiały zawierające wizerunek w okresie 5 lat od zakończenia konferencji.

Jubileusz 100- lecia reaktywacji Prowincji Polskiej Zakonu Bonifratrów