Logo Bonifratrzy

Kontakt

Kuria Prowincjalna Zakonu Bonifratrów

Sekretariat

ul. Bonifraterska 12, 00 – 213 Warszawa
tel. 780 048 336
e-mail: kuria@bonifratrzy.pl

Sekretariat pracuje:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 17.00

Prowincjał –  brat Łukasz Dmowski

ul. Bonifraterska 12, 00 – 213 Warszawa
tel. kurii 780 048 336 lub tel. 509 366 333
e-mail: prowincjal@bonifratrzy.pl

Jubileusz 100- lecia reaktywacji Prowincji Polskiej Zakonu Bonifratrów