Logo Bonifratrzy

Koncerty muzykoterapeutyczne dla podopiecznych

W 2022 roku w wybranych placówkach bonifraterskich zostaną zorganizowane koncerty muzykoterapeutyczne. Koncerty zostaną przygotowane i wykonane przez wykwalifikowanego muzykoterapeutę oraz zespół kameralny Kwartet Smyczkowy Bonjour z Krakowa. Koncerty muzykoterapeutyczne będą skonstruowane w sposób korespondujący z indywidualnymi potrzebami mieszkańców placówek prowadzonych przez bonifratrów – inny charakter będą miały koncerty dla podopiecznych Domu Geriatryczno-Rehabilitacyjnego, odmienny dla podopiecznych Domów Pomocy Społecznej, a jeszcze inny dla podopiecznych Hospicjum. Celem koncertów jest wywołanie dobrego nastroju u uczestników, wprowadzenie ich w stan odprężenia, dotlenienie organizmu, redukcja stresu, a także ćwiczenia małej motoryki, napięcia mięśniowego i ćwiczenie podzielności uwagi. Koncerty zawsze kończą się odprężeniem i skupieniem na prawidłowym oddechu.

Jubileusz 100- lecia reaktywacji Prowincji Polskiej Zakonu Bonifratrów