Logo Bonifratrzy

„Ku odrodzeniu prowincji polskiej zakonu bonifratrów w 1922 roku”

Dokument „Ku odrodzeniu prowincji polskiej zakonu bonifratrów w 1922 roku” został opracowany przez ojca Huberta Matusiewicza, sac. z zamiarem naszkicowania historycznego tła odrodzenia polskiej prowincji bonifratrów, przed zbliżającym się jubileuszem stulecia jej reaktywacji. Nie stanowi on wyczerpującego studium międzywojennego okresu dziejów Zakonu Szpitalnego na ziemiach Rzeczypospolitej, jest raczej zarysem i zachętą do podjęcia takich badań przez bonifratrów lub też współpracowników dzieł szpitalnych. Zachęcamy do lektury!

ODRODZENIE-PROWINCJI-POLSKIEJ-notatka-historyczna.pdf

Jubileusz 100- lecia reaktywacji Prowincji Polskiej Zakonu Bonifratrów