Stacja Opieki Środowiskowej – Łódź

Podziękowania

Drodzy Darczyńcy

W imieniu naszym, oraz podopiecznych naszej Organizacji, składamy serdeczne podziękowania za okazane wsparcie. Dzięki Państwa ogromnej hojności możemy zwiększać zakres pomocy dla ludzi ubogich i bezdomnych.

Stacja Opieki Środowiskowej Konwentu Bonifratrów w Łodzi składa serdeczne podziękowania Selgros Cash&Carry ul. 3 Maja 4 Łódź za bezinteresowną pomoc i wsparcie poprzez przekazanie produktów żywnościowych na Światowy Dzień Ubogiego.

Jesteśmy wdzięczni za okazane serce, życzliwość i zaangażowanie dla tych, którzy tej pomocy najbardziej potrzebują, dla najuboższych mieszkańców naszego miasta. Okazana przez Państwa dobroć i przyjazna dłoń stanowi przykład troski i wrażliwości na drugiego człowieka.

Szczególne Podziękowania dla Pani Roksany Błaut, oraz Jej Przyjaciół, za okazane serce i zorganizowanie zakupu zimowego obuwia i bielizny, którą otrzymało łącznie 80 osób- kobiet i mężczyzn.
Za okazane serce dziękujemy Panu Romualdowi Boguszewskiemu, który przekazując środki finansowe, wsparł realizację recept, zakup żywności, oraz innych artykułów pierwszej potrzeby.
Ogromne podziękowania dla Pani Aleksandry Wójt, dzięki której Firma BSH sprzęt gospodarstwa domowego, przekazała na rzecz Stacji Opieki Środowiskowej pralnicę i suszarkę bębnową do obsługi pralni, świadczącej usługi na rzecz osób bezdomnych, lub osób nie posiadających wody i prądu.

Konwent Bonifratrów w Łodzi od wielu lat zajmuje się pomocą najuboższym poprzez prowadzenie Stacji Opieki Środowiskowej, która od roku 1996 zapewnia pomoc socjalną, pielęgniarską i opiekuńczą, otaczając ludzi bezdomnych, chorych, niepełnosprawnych, oraz dzieci, we wszystkich sferach życia.

Właśnie dzięki takim Ludziom jak Państwo, jest nam łatwiej wykonywać naszą działalność i świadczyć pomoc potrzebującym.

Życzymy Bożego błogosławieństwa, z wyrazami szacunku:
Brat  Franciszek Salezy Chmiel-  Przeor Konwentu Zakonu Bonifratrów
Mgr Agnieszka Mazur Rzemieniewska –  Kierownik Stacji Opieki Środowiskowej

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry