Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina

Śniadanie wielkanocne A.D. 2024

31 marca 2024 r. – Nasza wspólnota we współpracy z proboszczem ks. Mirosławem Lechem, zorganizowała śniadanie wielkanocne dla osób ubogich, samotnych i naszych parafian. W śniadaniu, które odbyło się w stołówce seminarium grecko – katolickim, uczestniczył także prowincjała Polskiej Prowincji Zakonu Bonifratrów – br. Franciszek Salezy Chmiel.

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry