Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina

Konferencja prowincjalna

14-17 kwietnia 2024 r. – Konferencji Prowincjalna Bonifratrów, to był czas sprawozdań, relacji oraz wspólnej modlitwy. Ostatni dzień Konferencji w Domu Rekolekcyjno-Wypoczynkowym Granat w Zakopanem, 17 kwietnia 2024 r. zakończyła Msza św. Ten dzień poświęcony był relacjom przeorów z bieżącego życia wspólnot lokalnych, które tworzą konwenty Prowincji Polskiej, wspólnej analizie i komentarzu Deklaracji XXXIII Kapituły Prowincjalnej w perspektywie minionych dwóch lat obecnej czteroletniej kadencji 2022-2024 oraz określeniu, po wspólnej rozmowie, kierunku realizacji i rozwoju misji apostolskiej w Drohobyczu, co stanowi mocny mandat dla podejmowanych działań w duchu charyzmatu św. Jana Bożego tamtejszej wspólnoty braci . Odbyło się jawne głosowanie związane z podjęciem budowy nowego ośrodka bonifraterskiego, który spełniałby oczekiwania i potrzeby osób w potrzebie, zwłaszcza w podeszłym wieku. Poza jednym głosem wstrzymującym się, wszyscy przeorzy naszej Prowincji, wyrazili zgodę na podjęcie dalszych działań w tym kierunku.

Przed Mszą Świętą Prowincjał podsumowując Konferencję wyraził swoją wdzięczność przełożonemu generalnemu za skierowane do uczestników Konferencji pismo, podziękował braciom przeorom za realizację zaleceń po przeprowadzonej przez niego w ostatnich miesiącach wizytacji kanonicznej, podkreślił, że najważniejsze dla braci jest życie duchowe, w tym nawrócenie i modlitwa. Jednocześnie zaznaczył, że obok aktów duchowych ważna jest również wspólnota stołu. Na zakończenie przełożony prowincjalny – Br. Franciszek Salezy Chmiel, wyraził swoje zadowolenie z poparcia przez braci realizacji misji w Drohobyczu.

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry