Dostrzegamy, doceniamy i gratulujemy

Ostatni rok to czas wyjątkowo intensywny i dynamiczny na wielu polach dla naszych współpracowników. Pomimo to obfitował on w sukcesy naukowe lekarzy, którzy z wynikiem pozytywnym obronili rozprawy doktorskie. Miło nam poinformować, iż:

Dr n. med. Dorota Studzińska jako rozprawę doktorską przedstawiła pracę pt. „Współwystępowanie patologii naczyniowych u pacjentów z tętniakiem aorty brzusznej oraz czynniki ryzyka i częstość występowania uszkodzenia serca i nerek u pacjentów po wybranych zabiegach naczyniowych – cykl publikacji”.
Promotorem pracy był prof. dr hab. n. med. Wojciech Szczeklik.

Dr n. med. Katarzyna Zielińska obroniła rozprawę doktorską na stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu na temat: „Cukrzyca przed- i potransplantacyjna u chorych po przeszczepieniu serca: częstość występowania, czynniki ryzyka i wpływ na odrzucanie”. 

Dr n. med. Paweł Bogacki uzyskał stopień doktora po zaprezentowaniu pracy pt. „Functional disorders of the digestive system after laparoscopic transabdominal surgeries.” /Czynnościowe zaburzenia funkcji przewodu pokarmowego po laparoskopowych operacjach brzusznych./
Opiekę naukową sprawował promotor prof. dr hab. n. med. Mirosław Szura, FACS.

 

Serdecznie gratulujemy osiągniętych sukcesów i życzymy dalszych dokonań w  pracy naukowej!

 

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry

Pin It on Pinterest