Aktualności

Spotkanie ze św. Mikołajem

Szpital Zakonu Bonifratrów odwiedził, jak co roku, św. bp Mikołaj z Miry!

czytaj więcej +

Zaproszenia do złożenia oferty

Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o. zaprasza do złożenia ofert na realizację zadania pt.: Zaprojektuj, uzyskaj wszystkie niezbędne pozwolenia i uzgodnienia, w tym pozwolenie na budowę, wybuduj oraz uzyskaj pozwolenie na użytkowanie dla zadania pt. „Rozbudowa i doposażenie Bonifraterskiego Ośrodka Zdrowia na potrzeby realizacji podstawowej i specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w modelu opieki koordynowanej w regionie Śląskim” Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o. o. ul. Ks. L. Markiefki 87, 40-211 Katowice.

czytaj więcej +

Oddział Medycyny Paliatywnej

Pragniemy poinformować, że od 1 grudnia br. Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o. będzie realizował świadczenia w ramach NFZ
z zakresu Hospicjum Stacjonarnego w Oddziale Medycyny Paliatywnej Szpitala, mieszczącym się w budynku przy ul. Wita Stwosza 41 w Katowicach.

czytaj więcej +

Dofinansowanie UE Programu Rehabilitacji

Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o. pozyskał środki na realizację projektu pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców województwa śląskiego dotkniętych zapalnymi chorobami układu kostno-stawowego i mięśniowego poprzez rehabilitację umożliwiającą szybki powrót do pracy”.

czytaj więcej +

III Zjazd Polskiego Towarzystwa Artroskopowego

W dniach 24-26 października 2019 w Katowicach odbył się III Zjazd Polskiego Towarzystwa Artroskopowego. Kongres, który zgromadził ponad 800 uczestników z Polski i zaproszonych gości z zagranicy został zorganizowany pod kierownictwem naukowym dr n. med. Jerzego Cholewińskiego – Kierownika Oddziału Chirurgii Urazowo Ortopedycznej Szpitala Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach, a zarazem v-ce Prezesa Polskiego Towarzystwa Artroskopowego.

czytaj więcej +

Znajdziesz nas taże tutaj:

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry