Jubileusz 400 – lecia braci bonifratrów w Bawarii

1 czerwca 2022 r. o godz. 17.00 uroczystą Mszą Świętą w katedrze w Ratyzbonie, odprawianą pod przewodnictwem biskupa diecezjalnego Rudolfa Voderholzera, rozpoczęły się 3-dniowe obchody jubileuszu 400-lecia powstania Prowincji Bawarskiej. Prowincję Polską reprezentuje brat Franciszek Salezy, prowincjał z 10-osobową delegacją braci i współpracowników.